Vi har et nytt innbyggerforslag fra Taraldsvik vel for å redde restene av Elvedalen park. Dette innbyggerforslaget kan signeres av alle innbyggere i Narvik kommune uansett alder. Barnas stemme er like verdifulle som voksne. Snakk med barna som skal overta Narvik etter oss.

Godtfolk, vi må dessverre bruke tid på å forsvare restene av vår kjære park mot ytterligere omreguleringer.

Fakta er at parken fra E6 og ned til havet er blitt nærmest halvert etter at våre kjære folkevalgte i flere omganger har tillatt omregulering av bit for bit til annet formål enn friareal.

Alle bitene som er tapt til andre formål har alle vært av de bredeste partiene langs elva. Disse hadde alle mest potensial i å utvikle store, flotte flater til glede for befolkningen.

Tidligere var Fjøsen, Taraldsvikjordet, den utvidede parkeringen til Nordkraft/A. Markussen samt eiendommen hvor renseanlegget til Narvik vann KF står alle en del av parken som velforeningen sammen med kommunen drømte om å skape.

22,5 mål har vi tapt om Narvik kommunes eiendomsselskap Narvikgården AS nå får viljen sin med å etablere en dagligvarebutikk på Taraldsvikjordet.

Det vil på ingen måte bli bra for parken å få en trafikkmaskin som innebærer en «Berlinmur» (7 m høy x 60 meter lang) på toppen av dalen.

Som leder av Taraldsvik vel de siste åtte årene har jeg brukt mesteparten av tiden til å kjempe imot denne utbyggingen i alle former som Narvik kommune har prøvd å bebygge Taraldsvikjordet på. Fellesnevneren er at alle byggene vil utgjøre en mur imot Elvedalen park i form av et stort bygg. Jeg tør ikke tenke på hvor flott vi kunne hatt det om man hadde fått brukt denne tiden på å skape i stedet for å kjempe.

Grunnen til at Taraldsvik vel kjemper så hardt imot kan man si er femdelt:

1. Respekten for dugnadsveteranene

De flere titalls menneskene som har ofret mye av sin fritid for å skape boglede på dugnad for meg og deg. Uten deres innsats så hadde vi ikke hatt en park som heter Elvedalen. Ei heller noe av alt det andre flotte som velforeningen har skapt i vår bydel. Og den lista er lang.

Disse dugnadsveteranene har lite pokaler på sine peishyller, men hos oss er de verdt mer enn Northug og Johaug og noen stykker til.

Tusen takk til alle som har gjort sitt.

Vi trenger din støtte til å gi disse dugnadsveteranene den støtten de fortjener og verdsetter mest. Din signatur vil være den anerkjennelse de fortjener for sin innsats.

2. Arven til barna og de neste generasjonene etter dem

Hvilken by skal disse arve etter oss? Taraldsvik er et sterkt eksempel på hvor mye friareal som spises bit for bit når våre folkevalgte tillater det.

Vi unner de neste generasjonene å få oppleve å ha litt grønt rundt seg.

Vi trenger din støtte for å sikre de neste generasjonene en folkepark.

Hver signatur er viktig for å sikre friareal for våre kommende generasjoner.

3. De myke trafikantene

En butikk på Taraldsvikjordet vil medføre økt trafikk. Vi har innhentet en uttalelse fra Trygg Trafikk som har sett på de forskjellige mulige løsningene for trafikkavvikling ved Kiwi/ Narvikgården AS sin drømmebutikk på Taraldsvikjordet.

De med kompetanse på trafikksikkerhet slakter alle forslagene som vi har fått sett fra Narvikgården AS.

Nå må vi som innbyggere erkjenne at vi bor i en by hvor trafikksikkerhet kommer langt bak i rekken når ting bygges. Bare se på de to dagligvarebutikkene på Frydenlund og hvordan trafikksikkerhet ikke er prioritert.

Undertegnede har over flere år også dokumentert mangel på oppmerkede fotgjengeroverganger i forbindelse med skole og skolevei.

Vi trenger din støtte til å sikre at Narvik kommune ikke tillater flere butikker med dårlig trafikksikkerhet.

4. Verdisetting av frivillig arbeid

Nå skal jeg være tøff i kjeften. Jeg kommer med følgende påstand som det er verdt å reflektere over: Frivillig dugnadsinnsats vil skape mye større og mer varige verdier enn hva VM i fjellet vil gjøre.

Skal byen ha den bolysten som mennesker ønsker seg må flere av oss vurdere hvordan man kan bidra til det. Og faktisk bidra for å skape en bedre by.

Narvik kommunes politikere med AP som største parti i front vet vi ønsker ett VM i fjellet. Og det er flott.

Men hvis de er smarte så skjønner de verdien av den innsatsen som legges ned i dugnadsarbeid i Taraldsvik vel og ellers i alle former i vår kommune.

Vi tror at mulighetene er store for at flere vil bidra om Narvik kommune faktisk bruker Taraldsvik vel som et skryteeksempel på hva man kan få til på dugnad.

Vi trenger din støtte til å presse våre politikere til å skape gode rammebetingelser for at Taraldsvik vel også i framtiden skal skape boglede på dugnad.

Blir Taraldsvikjordet bebygd har vi tapt cirka. 22,5 mål av parken. Det er altfor mye. Vi er ikke en forening som skal vedlikeholde Kiwi sin bakgård.

5. Respekten for de bedrifter og stiftelser som har bidratt økonomisk i alle former

Elvedalen er nok kommunens mest meritterte park. Vi nevner Narvik kommunes kulturpris, Pen by-prisen og ikke minst Gjensidigestiftelsen sitt bidrag på 2,5 millioner for å utvikle parken ytterligere mot det potensial den har.

Ingen av disse har nevnt at en dagligvarebutikk på toppen av parken ville være kronen på verket.

I tillegg kommer alle bidrag det lokale næringslivet har deltatt med i over 30 år for å skape en park til glede for meg og deg.

Selv om kostnaden for Narvik kommune og oss innbyggere har vært minimal så har det kostet enormt å skape og vedlikeholde denne parken i 30 år.

Vis din respekt for de som har vært viktige bidragsytere og som har sørget for at vi den dag i dag har en av verdens flotteste parker i Narvik.

Din signatur er verdifull og kan være den avgjørende.

Basert på disse fakta så ønsker vi nå at du gir oss din støtte hvis du er enig.

For vi er dessverre ikke sikre på at politikerne våre verdsetter våre argumenter uten din signatur. Din signatur kan sikre parken for fremtiden.

Søk på Narvik på minsak.no så finner du oss. Signer og del gjerne så har vi sjansen på å vise våre folkevalgte den beste veien videre.