Pensjonistrådet til Utdanningsforbundet Narvik, vil komme med en støtteerklæring til lærerne i den pågående streiken.

Den gang staten overlot arbeidsgiveransvaret til KS, var vi skeptiske til å få en ny arbeidsgiver. Dessverre ser det i dag ut til at det var med rette.

Lærerne har sakket akterut i lønnsforhandlingene og som en mulig følge av dette har også søknadstallene til lærerutdanningen gått tilbake. I tillegg er det flere lærere som har søkt seg ut av skolen og funnet seg et annet yrke. KS har kanskje også vært en medspiller til at respekten for yrket har gått tilbake. Konsekvensene av dette kan bli at barna våre får en utdannelse med dårligere kvalitet, når ringvirkningene av dårlig rekruttering og flukt fra læreryrket får satt seg. Undervisningen av våre sårbare barn krever god pedagogisk kompetanse, som skal være et krav for å undervise i skolen.

Det var en stor skuffelse av KS nok en gang står steilt på sitt tilbud til lærerne. KS vet nok med sikkerhet at i dag utdannes det ikke adjunkter, så det lønnsløftet KS mener lærerne har fått i år, er ikke så stort som KS sier. I tillegg ligger det også et forslag om å fjerne ansiennitetsstigen som skal gi lønnstillegg etter 2 og 4 år. Dette medfører at nyutdannede ikke får lønnsstigning før etter 6 år i jobb.

Under pandemien sto lærerne på, sammen med andre yrkesgrupper (helsepersonell spesielt) for å gjøre hverdagen lettere for dem de følte ansvar for. Dette belønnes med nok et dårlig lønnsoppgjør.

Dersom KS ønsker at streiken skal avsluttes, bør KS møte lærerorganisasjonene med åpne kort og ikke stå steilt på sine tilbud. Det kalles forhandlinger.