Norsk skole er rigget på en måte som forsterker forskjellene i samfunnet samtidig som den sliter ut elevene. Derfor må hjemmelekser forsvinne.

Alle elever skal ha de samme mulighetene til hjelp i undervisninga. Hjemmelekser gjør i praksis det umulig. Noen elever har hverken en god arbeidsplass hjemme eller foreldre med forutsetninger til å hjelpe. Andre elever har derimot både foreldre som kan hjelpe selv, og muligheten til å kjøpe seg ekstra privat leksehjelp. Dermed blir elevene med dårligere forutsetninger for å få hjelp hengende etter – for eksempel barn med foreldre som jobber turnus, barn som bor i små leiligheter eller lignende. Samtidig som hjemmelekser bidrar til økte forskjeller gjør det at allerede utslitte elever føler på desto mer press.

Å gi hjemmelekser er usolidarisk, når vi vet at det gir store ulemper for de med mindre muligheter til å få hjelp hjemme. Vi vil ta kampen for de elevene som ikke har ressurssterke foreldre. Leksene bør gjøres på skolen med lærer til stede. Det gir best læring, og gjør at elevenes hjemmebakgrunn får mindre betydning. I tillegg gir det mindre leksestress og mer familietid.

Når en kommer hjem etter en lang arbeidsdag er man ferdig for dagen og skal ha fri. Slik er det i arbeidslivet, men slik er det ikke for våre barn og unge. Barn skal ikke måtte sitte med en forlenget skolehverdag inn i det uendelige. De skal få bruke fritiden på lek, fritidsaktiviteter og hvile. Det burde vært en selvfølge. Til og med FNs barnekonvensjon sier klart og tydelig at barn har rett til hvile, fritid, lek og fritidsaktiviteter. Når vi tvinger inn skolen i fritiden til elevene risikerer vi at elevene, spesielt de som sliter med konsentrasjon, utvikler en mer negativ holdning til skolen. Skolen skal være en inspirasjonskilde for læring, ikke en byrde. En leksefri skole er en rettferdig skole, den gir en bedre hverdag for barna, det vil også gi en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene.

Stortinget jobber nå med en ny opplæringslov. I denne loven foreslår regjeringen å lovfeste at lærerne skal kunne gi lekser. Kunnskapsminister Tonje Brenna hadde en gylden mulighet til å gjøre noe med forskjellene i skolen, i stedet velger hun å forsterke de. SV er skuffet over at regjeringen følger forrige regjerings fotspor med å forsterke forskjellene og puggeskolen gjennom å foreslå denne lovendringen. SV vil jobbe mot en urettferdig skole, og for en leksefri skole, i alle landets kommuner!