I Evenes er det mye spennende på gang. For å legge tilrette for fremtidig næringsutvikling og vekst har vi i den sendere tid heldigvis fått på plass en konstruktiv og god dialog mellom partiene i kommunen. Det verdsetter vi høyt.

Storinvestering i kommunesenteret

En av sakene vi jobber med i Evenes er en sårt tiltrengt storinvestering i kommunesenteret vårt, Bogen. En etablering og investering som baner vei for økt sysselsetting, aktivitet og ikke minst forskjønning i Evenes.

En spennende bedrift som retter fokus mot mer miljøvennlig oppdrett. Landbasert smoltanlegg som skal bidra til at fisken herfra bare står en sesong i havet. Det er positivt på flere området.

Stilles strenge krav til miljø

Næringen er i en rivende utvikling, og det stilles trenge krav til miljø. Det synes vi er riktig.

I vårt nylige formannskapsmøte skulle vi gi vårt innspill til hvor utslippsledningen fra Bogen Aqua skulle ligge.

Administrasjonen hadde i sin innstilling gitt et tydelig råd om å sette miljøet i forsetet, og anbefalte ar ledningen skulle gå utenfor havnebassenget i Bogen. Dersom vi er i den minste tvil om havnebassenget tåler utslippene fra smoltanlegget, er det en risiko vi ikke ønsker å ta.

  • Derfor støttet alle fem i formannskapet alternativ to.
  • Derfor understreket vi alle sammen at miljøhensynene veier tungt.
  • Derfor hadde vi sammen laget et omforent forslag, som rettet fokus mot viktigheten av å også passe på miljøet når denne etableringen forhåpentligvis realiseres.

Det omforente forslaget ble dessverre aldri en realitet.

Stor undring

For Evenes Høyre er det med stor undring vi leser arbeiderpartiets ordførerkandidat Bartholdsens leserinnlegg om saken.

Vi registrerer den «entusiasmen» partilederen viser omkring næringsetablering og verdiskapning som vi mener også må tillegges vekt i denne sak.

De færreste saker er i sort-hvitt. Der er mange nyanser i mellom. Helheten i rådmannens innstilling ivaretok dette. Miljø fikk veie tungt.

Evenes Høyre garanterer at vi fortsatt vil støtte miljøarbeidet, men vi skal ikke risikere å miste den svært viktige etableringen Bogen Aqua faktisk er for kommunen.

Det er forskjell på partiene

Vi ønsker bedriften velkommen med åpne armer og ser med spenning frem til å utvikle kommunesenteret vårt.

Ja, ordførerkandidat. Det er forskjell på partiene. Det ser vi stadig vekk.

Høyre tok et tydelig standpunkt for miljøet ved å velge alternativ to. Vi tok også et tydelig standpunkt om å ikke risikere å miste etableringen av Bogen Aqua, ved å støtte APs forslag.

Vi kommer til å gjøre tydelige grep i arbeidet med å utvikle Evenes. Vi håper virkelig flere partier er villige til det. Vi er fristet til å spørre... Ka ska vi lev av?