Er du opptatt av liberale verdier, individets frihet, valgfrihet når det kommer til skole og helsetilbud, lavere skatter og avgifter og i det hele tatt at politikerne helst skal blande seg minst mulig? Da er tiden absolutt inne for å lære mer om Liberalistene, støtte oss som medlem eller støttemedlem, og gi oss et hjelpende dytt -inn i kommunestyret i Narvik og i Nordland fylke.

I de siste årene har Fremover hatt flere artikler om politikkens gang i Narvik, med hint og anklager om kameraderi, sammenblanding av roller og saker som i praksis avgjøres på bakrommet med minimal innsyn. Blant annet kunne vi nylig lese om Trond Gustavson som meldte seg ut av Narvik Arbeiderparti, fordi han rett og slett fikk vond smak i kjeften av det han oppfatter som dårlige politiske prosesser. Vi står rent politisk omtrent så langt fra Gustavson, AP så vel som hans nye parti SV som vi kan komme – men dette oppriktig tragisk lesing for alle som er opptatt av et levende, transparent lokaldemokrati med høy takhøyde. Gustavson opplever å ha fått en kald skulder, ja rett og slett en mistillit i partigruppen, etter at velgerne løftet ham opp på valglisten og inn i kommunestyret. Kan dette være et av flere tegn på at politikerne begynner å bli litt for godt tilvendt, -og tar velgernes stemmer for gitt? Bryr politikerveteranerne seg egentlig om hva du mener? Slenger de ut litt valgflesk og fortsetter videre med sine egne, interne prosjekter etter valget i høst?

I de siste par årene har vi registrert på sosiale medier og i nettavisenes kommentarfelter at folk begynner å bli lei av de etablerte politiske partiene. Det er en tydelig tendens til at flere oppfordrer hverandre til å se på partiene som gjerne grupperes under bolken «de andre» i medienes partimålinger. Liberalistene hører definitivt til i denne gruppen, ikke minst på grunn av vårt politiske program som skiller seg fra alle de andre partiene med en tydelig klassisk liberalistisk profil.

Vi ønsker lavest mulig skatter og avgifter i Narvik kommune, best mulig tjenester for de skatteinntektene kommunen tar inn fra innbyggerne, at foreldre står fritt til å velge barnehage og grunnskole for barna sine og at de eldre får størst mulig valgfrihet og selvbestemmelse i helse- og omsorgstjenestene som kommunen leverer. For Liberalistene er det viktig at kommunen har en sunn økonomi og ikke tar opp mer gjeld enn strengt nødvendig. Kommunens gjeld = innbyggernes gjeld. Samtidig er vi opptatt av din eiendomsrett og vi vil være svært fremoverlente i forhold til næringslivets behov og ønsker. Vi har ingen arbeidsplasser å miste og mange å vinne!

Innbyggerne i Narvik trenger engasjerte liberalister i kommunestyret. Friske, nye representanter som protesterer mot unødvendig pengebruk, sier klart nei til ekspropriasjon og andre overgrep mot grunneiere – og som arbeider for å forenkle kommunens byråkrati.

Liberalistene ønsker sterkt å stille til valg i Narvik kommune i høst, men vi mangler fortsatt personer som kan stå på vår valgliste. Derfor håper vi at alle liberalister i Narvik by så vel som på Ankenes, i Bjerkvik, Ballangen og Kjøpsvik – setter av fem raske minutter i dag og melder seg inn i Liberalistene. Så håper vi at så mange som mulig kontakter oss for å stå på valgliste (fristen nærmer seg med stormskritt). I Nordland stiller vi med Odd Aleksander Olsen fra Hamarøy kommune som førstekandidat, sammen kan vi arbeide for ferjefri E6 og et liberalt og næringsvennlig Nordland med lavest mulig avgiftstrykk og størst mulig valgfrihet når det gjelder barnehage, grunnskole, valg av videregående skole og i kommunenes omsorgstjenester.