Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha bønder i Narvik

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har i denne ukes kommunestyremøte en sak om vann gebyrer til behandling. Miljøpartiet De Grønne, MDG, mener at det er urettferdig at bønder skal betale vannavgift for bygninger som ikke har innlagt vann.

Mdg mener at vi må slutte med å bygge ned bondeyrket, forslaget slik det foreligger, vil bidra til å gjøre rammevilkårene for bønder værre. Landbruket har vært under massiv nedbygging under både Ap, H og Sp regjeringer. Vi mener det er viktig å snu denne utviklingen. Denne ene saken som gjelder vannavgiften, er nok ikke det som avgjør om bonden skal avvikle eller ikke, men det er et viktig signal om at vi ønsker å bedre rammevilkårene og prioritere den næringen.

Pandemien vi opplever i dag har forsterket forkus på matsikkerhet i Norge, bevaring av av matjord og egenprodusert mat er et viktig satsingsområde for Norge som nasjon, og detb må vi i Narvik være med på.

MDG ønsker å legge godt til rette for nyetableringer av tidligere nedlagte bruk. Dette forslaget vil derfor være interessant for unge tilflyttere. I JA-kommunen Narvik er vi nødt til å ta signaler fra de som ønsker å etablere seg i slike primærnæringer på alvor, og kommunens avgiftspolitikk er nødt til å gjenspeile dette.

Fra MDG sitt program fremhever jeg;

JA til norsk mat, bærekraftig produsert på norske ressurser

JA til mer korn og grønnsaker, frukt og bær

JA til mat fra skoger, enger, vidder, fjell og åker

JA til norske bønder - verdensmestre i å ikke bruke antibiotika

JA til gode liv for dyra, mest mulig ute og i passe store flokker

JA til gress der bare gress kan gro, og husdyrfôr på norske ressurser

JA til blomster og bier

JA til beitemarkas biologiske mangfold (og selvsagt myrenes, fjellenes, skogenes, kystlyngheienes, strendenes)

JA til vern av matjord og hundreår gamle kulturlandskap

JA til flere små og mellomstore bruk, og til gjenreising av mange som har blitt nedlagt

JA til ville og tamme dyr

JA til kjøtt for de som vil ha det - fra glade dyr med gode liv, og i mengder som helsa og kloden tåler

JA til anstendig lønn til bønder og høyere verdsetting av deres innsats

JA til økt selvforsyning

JA til flere grønne arbeidsplasser i norske primærnæringer

Kommentarer til denne saken