Når skal det være nok?

Hvor mange må bli berørt?

Må det gå noen liv tapt?

Det sitter familier, enslige, syke, gamle, små barn og folk som var så "uheldig" og kommet seg på jobb før raset gikk "innesperret" og uten strøm nå. Og det samme gjorde det fra søndag til onsdag, MEN da var de så heldige å ha strøm.

Hvor mange farevarsler må det komme, og hvor mange ras må det gå ila kort tid før det blir satt inn brukbare tiltak?

Det sitter folk som er berørt på begge sider av raset. Det sitter folk i Beisfjord som ikke bor der, men jobber der. Det sitter folk i byen som er "alene".

Nå skal det også sies at de som bor i Beisfjord bare er flotte og hjelpsomme mennesker. MEN det hjelper ikke å være flott eller hjelpsom om noen blir akutt syk. Da kan det stå om bare minutter for at de skal overleve. Greit nok at det finnes båt og/eller helikopter. Men hva om det er for dårlig vær for både båt og helikopter. Hva gjøres da? For ikke å snakk om hvis det begynner å brenne?

Det er ikke ukjent at med mye nedbør og vind så er det stor sjanse for at det går skred. Og det har man vært klar over i mange år. Hvorfor er det ikke gjort noe tiltak for å forhindre det? Eller bygget en brygge for å gjøre det lettere med å komme seg inn og ut av båten? Det er bare flaks at det ikke har gått noen liv i et skred eller i Beisfjord når veien er stengt. Hvorfor ikke gjøre en innsats for å ha en ideell løsning når man venter på at det skal gå flere skred.

Nå er det også Korona. Hvorfor har det ikke blitt laget en løsning for de som har nyoppståtte luftveissymptomer? Er det virkelig rett å forvente at de skal vente ute eller i bestefall i bil fram til det finnes en løsning, siden de er blitt evakuert. Den/de sitter allerede i en kjedelig situasjon, også skal det bare blir verre?

Jeg mener ikke at man alltid skal tenke det verste i en slik situasjon, men når dette er et kjent "problem" hvorfor gjøres det ikke noe før det er for sent?

Det jobbes fantastisk fra alle kanter når det har gått skred, men hvorfor ikke forebygge? Hvorfor ikke ha klar en krise plan om at det eventuelt settes inn en båt med engang det ansees som trykt?

Hvorfor er det nesten som et sjokk når det går ras eller skred?