Som vi alle vet er klimakrisen et av verdens største kriser. Det er mye vi kan gjør hver og en av oss, men om vi skal klar og nå 2 graders målet fra FN må vi slutt med blant annet olje. Om vi hadde kuttet all olje i dag hadde dette ført til katastrofale endringer i Norges økonomi.

Derfor ønsker AUF i Nordland å sette et mål om at Norge skal kutte all produksjon av olje innen 2050. Hvis vi ønsker å nå 2 gradersmålet betyr dette at vi ikke trenger å lete etter mer olje. Derfor mener vi at vi skal flytte iskanten lengre sør.

Hvis vi ikke skal lete etter olje etter 2050, trenger vi heller ikke å åpne muligheten for å lete etter mer olje i sårbare områder. Iskanten må lengre sør enn forslagene til partiene sier, og vedtar. Vi er nødt å ta dette sårbare området på alvor ikke bare for fornybar samfunnet, men vi må også verne om de mange utrydningstruede dyr og fugler som bor der.

Hver gang vi slippe ut mer CO2 ut i atmosfæren er vi med på å varme opp atmosfæren. Hvis vi fortsetter trenden vi har i dag kommer vi ikke til å klar 2 graders målet. Da kommer Nordpolen og Sørpolen å smelte, også Grønlandsisen. Dette vil ha katastrofale utfall!

Store deler av alle verdens kontinenter vil bli dekket av vann. Når store deler av et kontinent blir dekket av vann må de som bor der forlate sine hjem, og de må flykte. Byer med flere millioner mennesker som må migrere til andre land er det stor sannsynlighet for krig og konflikt.

Iskanten må vi ta på det største alvor, da det har store ringvirkninger for flere mennesker, dyr og fugler. Iskanten må være lengre sør enn det politikerne bestemmer nå, og vi må se på klimakrisen som en stor trussel for både mennesker, dyr og fugler.