Ifølge Luftambulansetjenesten blir det for dyrt å bygge en midlertidig ambulansehelikopterbase ved Trøsen i Skånland.

I en pressemelding sluppet tirsdag skriver de at de i stedet ønsker å leie lokaler av Heli-Team AS i Harstad.

– Midlertidig base skal huse mannskap og helikopter frem til ny permanent base for Sør-Troms og nordre Nordland er på plass om to til tre år, skriver Luftambulansetjenesten.

Skuffet

De har i samarbeid med Helse Nord RHF startet en utredning for å foreslå hvor den permanente basen bør ligge. I utgangspunktet skulle den nye basen fortsatt ligge ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes, men Avinor hadde ikke noen egnet tomt å tilby, og Forsvaret tomten der basen er i dag.

Det er fra 15. august av ambulansehelikopterbasen må ha kommet seg over på et nytt sted, inntil den permanente basen altså er på plass.

At Trøsen i Skånland, like nord for dagens base ble for dyr, er en skuffende konklusjon for Luftambulansetjenesten.

– Trøsen var vårt førstevalg fordi så kort flytting knapt ville påvirket innarbeidet erfaring med tidsbruk, flyruter, rutiner og samhandlingsmønster med andre deler av helsevesenet. Sammen med Skånland kommune, Avinor, Luftfartstilsynet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Norsk Luftambulanse AS har vi lagt ned mye tid og krefter på å få dette til, heter det fra Luftambulansetjenesten.

Dobbelt så dyrt

Det var lav interesse fra bygg- og anleggsbransjen. Bare en aktør for hver av de tre anbudskonkurransene grunnarbeid og landingsplass, oppføring og leie av hangar og oppføring og leie av boligbrakker, la inn pristilbud.

– Uten reell konkurranse i noen del av prosjektet ble prisen for basen mer enn dobbelt så dyr som forventet, erkjenner Luftambulansetjenesten.

Basen de nå vurderer som midlertidig løsning ligger på østsiden av Harstad by, cirka ti minutters flytid unna Trøsen.

– Fra medisinsk og operativt hold ansees ikke plasseringen som optimal, men likevel som en akseptabel løsning for en begrenset tidsperiode på maksimalt tre år, påpeker Luftambulansetjenesten.

Heli-Teams base har en landingsplass som er godkjent og har en konsesjon for tilstrekkelig mange flybevegelser til at ambulansehelikopteret kan operere derfra uten en større godkjenningsprosess. Skulle partene bli enige legges den midlertidige ambulansehelikopterbasen til Harstad i løpet av sommeren.