Vil frede Narvikfjellene – et område på størrelse med Værøy og Røst

Riksantikvaren ønsker å frede et krigshistorisk landskap i Narvikfjellene på 27 kvadratkilometer.