Vil gjøre det enklere å få kjøre snøscooter i Narvik

Forslag om ny kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark kommer nå til behandling.