Vil ha 3.800 kvadratmeter grensebutikk så nært Narvik at kommunen har fått «nabovarsel»

Vil bygge butikker, boliger, restaurant og hotell kloss inntil landegrensen.