Han fortsetter resonnementet til Fremover:

– Teknologien har kommet langt. Atomkraft er trygt, og det er en stabil energikilde. Skal vi fortsette med å øke elektrisitetsforbruket og samtidig unngå storstilt utbygging av vindturbiner er atomkraft det eneste realistiske alternativet.

– Absolutt trygt

Østergren viser til at det er en rekke store og kraftkrevende industrisatsinger på gang i Narvikregionen og Nord-Norge. Det som i dag er et kraftoverskudd vil på et tidspunkt være historie.

– Samtidig vet vi at motstanden mot vindturbiner er stor. Derfor tenker vi at det vil være en ren vinn-vinn-situasjon om Narvik bestemmer seg for å ta en posisjon i utviklingen av norsk atomkraft. Dette vil også kunne styrke de lokale fag- og forskningsmiljøene ved universitetet her i Narvik, sier han.

– Dette er trygt, mener du?

– Absolutt. Det er forsket mye på ny teknologi. Thorium og saltsmeltereaktorer er ett eksempel på det. Det er knappest snakk om avfallsstoffer etter dette. Denne teknologien er så sikker at dersom noe skulle skje i en slik reaktor, stanser bare prosessen. Det kan ikke lekke noe ut i grunnen.

– Man enkelt og greit reparerer, og starter opp igjen. Slike reaktorer foregår det kappløp om å få klare til bruk flere steder rundt om i verden. Jeg mener bestemt at vi vil se slike reaktorer i bruk de nærmeste årene.

– Dagens kjernekraftteknologi kan ikke sammenlignes med en «gammel folkevognsreaktor» fra Tsjernobyl. Det gjør også at moderne reaktorer vil være langt mindre plasskrevende og ikke trenger de samme sikkerhetssonene.

– Så du tar gjerne en reaktor i nabolaget ditt?

– Narvik er en stor kommune, og vi har plass nok å ta av. Å finne en egnet lokalisering bør ikke by på problemer. Vi vil ikke ha behov for å ta i bruk Torvhallen, for å si det slik.

– Det er bare for Narvik å ta initiativet

– Norge kan velge å sitte på sidelinjen til vi må importere kunnskapen og teknologien fra andre, eller vi kan ta en mer aktiv rolle i utviklingen slik at vi kan eksportere kunnskapen og teknologien.

– Fremskrittspartiet mener Narvik bør ta initiativet og sette seg i førersetet for en utvikling som uansett vil komme.

– Vann- kull- og atomkraft er de eneste måtene å skaffe seg stabil energitilgang som vi selv kan styre tilgangen på.

– Vind er ikke pålitelig. Blåser det ikke, så blåser det ikke. Og kullkraft skal vekk. Det er vi alle enige om. På vannkraftfronten er det ikke så mye mer å hente. Da står vi tilbake med atomkraft.

– Personlig ønsker jeg hverken at natur eller strøm skal bli knapphetsgoder. Andre ting vi må få på plass for at folk og næringsliv ikke skal flås over strømregningen, er makspris på strøm, samt forbeholde eksport til overskudd av strøm.

– Det er bare å ta initiativet, tenker jeg. Atomkraft er det grønneste som er å oppdrive, sier Rune Østergren.

Dette er henvendelsen fra Fremskrittspartiet

Henvendelsen om å ta et atomkraftinitiativ er nå sendt til rådmannen. Dette er blant det Østergren skriver i eposten fra tidligere denne uken:

«Så lenge vi ser et politisk flertall på stortinget for at Norge skal fortsette å fungere som batteri for et Europa som går over til ustabile uregulerbare løsninger for å produsere strøm, må vi legge til rette for det som vil være forutsigbart fremover i tid. Det vil bli for lite kraft også i nord om ikke så mange år, dersom bare noen få av industrisatsingene kommer på plass.

(…)

… vindkraft er et naturdestruktivt sidespor. Vannkraft er begrenset i form av hvor mye mer effektive vi kan gjøre eksisterende anlegg, samt hvor vi ellers kan bygge ut. Det er også stor motvilje i befolkningen mot slike tiltak. En ting vi derfor kan og bør gjøre, er å se nærmere på atomkraft.

Teknologien er kommet utrolig langt i form av trygge reaktorer og sikkerhetssystemer. Ser man litt på de konseptene under utvikling i dag, er det ikke engang risk verdt å nevne. Det beste konseptet under utvikling flere steder i verden, er saltsmeltereaktorer på Thorium. I disse dager anses vel Thorium som et avfallsprodukt i eksisterende gruvedrift. Norge har greie forekomster av Thorium, slik at en vinn vinn situasjon ville vært og satse på den typen teknologi, som i tillegg til å produsere kraft, kan gjøre et avfallsprodukt til en ettertraktet vare.

(…)

Norge har alle forutsetninger for å satse større, og lede an i utvikling og testing av denne typen teknologi. Slik strømproduksjon kan foregå med et minimum av radioaktive avfallsstoffer, som i tilfellet Thorium, også stabiliseres på relativt kort tid sammenlignet med avfall fra tradisjonelt brensel.

Fordelen med denne typen reaktor er at den ikke er særlig arealkrevende, kan skaleres i forhold til ønsket effektområde og reguleres fritt opp og ned i alle typer klimatiske forhold. Jeg ser ingen problemer i at Narvik Kommune kan stå frem som foregangskommune for en slik utvikling, som også ville kunne utvide fagfeltene i de lokale forskningsmiljøene. Eksempelvis ved UIT. Vi i Narvik FrP foreslår derfor at Narvik Kommune ser på mulighetene rundt utvikling/etablering av atomkraft i trygge former.

Avslutningsvis nevnes utjevningslinjene Statnett planlegger å få på plass innen 5-10 år. Tiden for å tenke stort og nytt er nå. Atomkraft er - dersom man insisterer på å tvinge gjennom et grønt skifte, ikke til å unngå.»

Lurer du på hva slags atomkraft Østergren snakker om? Her kan du lese en artikkel om dette på nettstedet forskning.no.

Og her er en annen artikkel om thorium og saltsmeltereaktorer hos tekna.no.