Vil ha bytunnel, men forutsetter at Hålogalandsveien bygges som planlagt først

Bytunnel i Narvik og dobbeltspor på Ofotbanen er bare to av prosjektene Hålogalandsrådet vil ha på NTP.

DEL

Prioriteringene gjøres under forutsetninger om at Hålogalandsveien blir gjennomført som planlagt, og at innkorting av strekninga Ballangen – Kalvåsen, som allerede er utsatt én gang, blir gjennomført. Det skriver Hålogalandsrådet i ei pressemelding.

Her er prosjektene Hålogalandsrådets mener er viktigst til Nasjonal transportplan 2022–2033:

Tryggere veier

PRIORITET 1 (ingen innbyrdes prioritering):

  • E10 flyplasskrysset Evenes
  • RV 83, tilknytningen til Harstadpakken fra Fauskevåg – Jektholtet
  • E6-tunnel Narvik

Les også:

Hålogalandsrådet mener at å få E6 gjennom Narvik i tunnel, vil gjøre at sjømat og gods blir transportert sikrere og raskere inn og ut av regionen. Det vil fjerne flaskehals i trafikken, og få ned den helseskadelige forurensninga som kommer av veistøvet. Dessuten mener de at den vil bidra til at Narvik får VM i alpint i 2027.

Flyplasskrysset mener de må oppgraderes for å bli tryggere og bedre. Det trengs også for å håndtere den økte trafikken som Forsvarets utbygging på Evenes vil føre med seg. Næringslivet vil også nyte godt av en oppgradering her, mener de.

PRIORITET 2 (ingen innbyrdes prioritering):

  • Veistrekninga Bjerkvik – Øyjord
  • E6, strekninga Lavangen – Bjerkvik

Flere har engasjert seg for å forbedre veistrekninga mellom Bjerkvik og Øyjord. Hålogalandsrådet mener at et veiprosjekt her vil bidra til at sjømat og gods fraktes hurtigere og sikrere inn og ut av regionen og at veien blir tryggere. De mener også det vil fjerne flaskehals for trafikken.

Les også:

Jernbane: Ja takk, begge deler

PRIORITET 1: Dobbeltspor på Ofotbanen

– Dobbeltspor på Ofotbanen er en forutsetning for sikker transport av sjømat, varer og gods ut og inn av regionen og landsdelen. Ofotbanen er også en forutsetning for en eventuell fremtidig Nord-Norgebane, skriver Hålogalandsrådet om det jernbaneprosjektet de prioriterer høyest.

PRIORITET 2: Realisering av Nord-Norgebanen

Hålogalandsrådet skriver at de ønsker et prinsippvedtak om realisering av Nord-Norgebanen, og å starte trinnvis utbygging så raskt som mulig. Dette begrunner de med at banen vil bidra til raskere transport av sjømat og gods til de store internasjonale markedene, og vil imøtekomme internasjonale forpliktelser, og nasjonale målsettinger om å redusere utslipp. Banen vil også utvikle bo- og markedsregioner, skriver rådet.

Satse på Evenes

Hålogalandsrådet anbefaler å satse på Evenes som eneste storflyplass.

– Med den usikkerhet som er oppstått som følger av koronakrisen, er ikke dette tiden for nye satsinger på storflyplasser, skriver rådet.

Les også:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken