Vil ha dokumentasjon på at alle får minstelønn for å gi skjenkebevilling

Narvik kommune ser nå på sine alkoholpolitiske retningslinjer.