Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha egen satsning for Evenes og Narvik

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll tar til orde for å etablere et eget satsningsprogram i Narvik og Evenes.

Fylkesrådslederen holdt i dag den årlige redegjørelsen som fylkestinget i Nordland skal behandle neste uke.

Selv om fylkesrådslederen mener at det er en kontroversiell beslutning som ligger bak den nye satsingen på Evenes flystasjon, ønsker Tomas Norvoll at man nå må bygge opp under den store satsingen som skjer i regionen enda bedre.

– Vi ser nå en stor etablering av Forsvaret i Ofoten. Da må vi sikre at det skaper så store positive ringvirkninger for samfunnet som mulig, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding.

Vil bygge ringvirkninger

Norvoll påpeker at det i dag er 1.325 innbyggere i kommunen. I følge SSB vil det være 1.390 innbyggere i 2050.

– Dette harmonerer jo ikke i det hele tatt. Når kommunene i Evenes og Narvik tar på seg viktige oppdrag på vegne av det norske samfunnet, må også storsamfunnet gi mer tilbake til lokalsamfunnet. Derfor vil vi sette i gang en særskilt innsats for å sikre en mye sterkere samfunnsutvikling i Evenes og Narvik, skriver Norvoll i pressemeldingen.

Snudd på hodet

I 2016 besøkte Norvoll Evenes flystasjon.

– Der møtte jeg den nå avdøde Arne Bakkland. Han var bedre kjent som «Air Force One». På det tidspunktet var han så å si den eneste forsvarsansatte på flystasjonen. Fem år etterpå er situasjonen helt annerledes. Men den store satsingen på flystasjonen må skape mye mer aktivitet i regionen.

Fylkesrådslederen skriver at økte ringvirkninger kan stimuleres til gjennom konkrete satsninger.

– Jeg forventer at fylkestinget vil støtte et slikt satsingsprogram. Nordland fylkeskommune må selvsagt stille med midler, men vi må også legge press for at det tilføres statlige midler til dette. Det kan handler om innovasjon, utdanning, eller konkrete næringssatsinger.

Nasjonal oppgave

I pressemeldingen uttrykker ordfører i Evenes Terje Bartholsen at han er glad for den tydelige uttalelsen om at Nordland fylkeskommune ser det som viktig å utvikle regionen rundt Evenes.

– Vi har tatt på oss en stor nasjonal oppgave. Da bør dette også gi resultater for lokalsamfunnet, underbygger Bartholsen.

Evenes tar sikte på å øke med 500 innbyggere i første omgang.

– Da er vi tilbake til det innbyggertallet vi hadde sist på åttitallet – før Forsvaret pakket sammen. Men etableringene på og rundt Evenes gir alene grunnlag for flere tusen innbyggere i regionen hvis vi håndterer dette godt.

Skal støtte opp om vekst

Norvoll og Bartholsen er enig om at utviklingen rundt Evenes flystasjon og flyplassen, kanskje er den største vekstimpulsen i Nord-Norge akkurat nå.

– Det er samtidig krevende. Evenes er som vertskommune helt avhengig av godt samarbeid i regionen og å spille på lage med Nordland fylkeskommunene for at regionen får tatt ut fullt utbytte av denne etableringen. Ringvirkningene vil uansett påvirke hele regionen, uttrykker Bartholsen i pressemeldingen.

Også ordfører i Narvik, Rune Edvardsen påpeker at satsingen på Evenes bør gi ringvirkninger for hele regionen.

– Det handler om alt fra utdanning og helsevesen, til kulturliv og innovasjonsmiljøer. Ved at det offentlige stimulere til satsing, kommer det også private aktører på banen. Vi må tørre å tenke stort. Det kan et eget satsingsprogram for regionen absolutt bidra til.

Kommentarer til denne saken