Vil ha toppmøte om jernbane i Narvik

Bent-Joachim Bentzen håper å samle både samferdselsministeren og samferdselskomiteen på Stortinget til jernbanemøte i Narvik på ettersommeren.