Vil kjempe for å få Narviksenterets prosjekt inn i statsbudsjettet

Da stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (Frp) leste om at Narviksenteret ikke fikk penger til å dokumentere de som deltok i krigen i Fremover, tok hun affære.