– Statnett vil bruke godt med tid på utredninger og vurderinger knyttet til begge anleggene, og løsningsvalg skal først tas våren 2022. Dernest vil det bli sendt søknad om konsesjon til NVE, står det i ei pressemelding fra Statnett.

De vil fornye sjøkabelanleggene over Ofotfjorden og Rombaksfjorden.

I brukonstruksjonen

I Rombaksfjorden, mellom Øyjord og Karistrand, er terrengforholdene vanskelige. Derfor vurderes alternative løsninger, som å legge kablene over vann – i Hålogalandsbrua.

– I tillegg til å vurdere nytt sjøkabelanlegg vil vi også vurdere om det kan være hensiktsmessig å legge nytt kabelanlegg i brukonstruksjonen til Hålogalandsbrua. Det er utfordrende topografi der kablene ligger i dag, sier prosjektleder i Statnett, Karin Ryssdalsnes, i pressemeldinga.

Kablene i Rombaksfjorden er ifølge Statnett viktige for å ha sikker strømforsyning i Narvik-området. Dette anlegget er fra 1980-tallet, og består i likhet med kablene i Ofotfjorden av oljeisolerte kabler. De er 2,2 kilometer lange, og ligger i dag ned på 340 meters dyp.

Les også:

Korallrev

I Ofotfjorden har de funnet korallrev de må ta hensyn til, som gjør arbeidet med å fjerne gamle kabler og installere nye vanskelig.

– Det er foretatt undersøkelser på havbunnen, og de viser at det er korallrev på mer enn 30 prosent av kabeltraseen. Det øker kompleksiteten i prosjektet, både ved kabelinstallasjon og ved fjerning av eksisterende kabler, der vi forsøker å finne en løsning som i minst mulig grad skader korallene, forklarer Ryssdalsnes i Statnett i pressemeldinga.

Sjøkabelforbindelsen over Ofotfjorden går mellom Lødingen og Barøya i Narvik kommune. Ifølge Statnett er dagens løsning oljeisolerte kabler fra 1976. Lengden er på 7,8 kilometer, og de går ned til 440 meters dyp. Denne kabelen er viktig for strømforsyninga til Lofoten, Harstad-området, Hinnøya og Sortland.

Begge de oljeisolerte anleggene vil bli erstattet med plastisolerte kabler, og muffehusene i hver ende kan dermed rives og erstattes av kabelendemaster.

Les også: