Gå til sidens hovedinnhold

Vil legge til rette for oppdrett

Artikkelen er over 1 år gammel

Norske kystkommuner må få stabile inntekter når de legger til rette for oppdrettsnæringen.

– Vi har behov for å bruke mye penger på å legge til rette for slik næring. Da er det også naturlig at vi sitter igjen med noe av avkastningen, sier Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen, i ei pressemelding.

I september 2018 nedsatte regjeringen Havbruksskatteutvalget, som skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i oppdrettsnæringen. Utvalget skal levere sitt forslag 1. november i år.

– Bestillingen fra Stortinget var krystallklar: Utvalget skulle vurdere hvordan kommunene kan få stabile og forutsigbare inntekter for å legge til rette for oppdrett, sier Anna Ljunggren, daglig leder i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), i samme pressemelding.

– Imidlertid viser regjeringens utforming av utredningsmandat at man er minst like ivrig på at slike inntekter skal gå direkte til staten, sier hun.

Ljunggren frykter at utvalget har fått et mandat som ikke er tydelig nok på hva som faktisk var Stortingets intensjon og bestilling.

– Da regjeringen satt sammen et utvalg der det store flertallet var skatteeksperter, kan det være mangel på kunnskap om hvordan velferden i kommunene faktisk skapes og hva som kreves av tilrettelegging og godvilje i kommunene. Det koster å legge til rette for næringsvirksomhet, sier hun.

2018 var det første året havbrukskommunene fikk noe igjen for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Det gjelder også Salangen kommune. Salangen kommune har vært medlem av NFKK siden oppstarten, og nettverket har jobbet tverrpolitisk med å etablere en fast inntekt til kommunene fra havbruksnæringen gjennom ti år.

– Her i Salangen vil vi bygge et trygt og fremtidsrettet lokalsamfunn, men det koster penger. Vårt lokalsamfunn har et stort behov for å legge til rette for utvikling av arbeidsplasser i det private næringsliv, da vi ser at offentlige arbeidsplasser er under press. Vi er kommune med mange offentlige arbeidsplasser, men på grunn av en stram økonomi i kommunesektoren, samt statlige arbeidsplasser under press vil det være tvingende nødvendig å bruke betydelig større ressurser på næringsutviklingsarbeid, planleggingsarbeid og utbygging av infrastruktur for både bedrifter og innbyggere de neste årene. Kommunestyret i Salangen har besluttet at inntekter fra Havbruksfondet skal rettes inn mot tilrettelegging for utvikling av næring i kommunen, da ressurser til næringsutvikling i kommunene har blitt kraftig kuttet fra KMD sin side de siste årene, fortsetter Prestbakmo.

– Å innføre en form for produksjonsavgift for oppdrettsnæringen som tilfaller kommunene – slik flertallet på Stortinget har vært positive til – vil gi kommunene større mulighet til å bygge lokalsamfunn, mener Sigrun Wiggen Prestbakmo.

– Poenget er ikke en dobbeltbeskatning av havbruksnæringen, men en forsikring om at inntektene som i dag hentes inn til staten, i betydelig grad omfordeles til kommunene som skal og vil drive tilrettelegging for at vi som nasjon skal oppnå vekst mål og sikre havbruksnæringen forutsigbarhet og langsiktighet.

Ordføreren uttrykker en forventning fra Salangen om at kystkommuner som Salangen får se resultater av Havbruksskatteutvalgets arbeid.

Kommentarer til denne saken