Vil nekte USA å legge til kai med reaktordrevne ubåter

Det dukker opp nye skjær i sjøen for den amerikanske marinen i nord: Tromsø kommune vil nå nekte USA å ta i bruk en kommunal kai for mottak av reaktordrevne ubåter.