Vil stramme inn på fisketurismen: – Mange uregelmessigheter og lovbrudd er påvist

FISKETURISME: Fylkesråd Tomas Norvoll vil stramme inn regelverket i en næring der han hevder at det er påvist mange uregelmessigheter og lovbrudd.

FISKETURISME: Fylkesråd Tomas Norvoll vil stramme inn regelverket i en næring der han hevder at det er påvist mange uregelmessigheter og lovbrudd. Foto:

Fylkesrådet i Nordland vil ha strengere regler for turistfiske.

DEL

– Fisketurisme er en typisk distriktsnæring som skaper arbeidsplasser og aktiviteter mange steder langs kysten. Innenfor denne virksomheten er det likevel påvist mange uregelmessigheter og lovbrudd, og noe må gjøres for å få satt en stopper for dette, skriver fylkesråd Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

Han mener det må tas nødvendige grep som gjør at fisketurisme blir en sunn og bærekraftig næringsvirksomhet.

– En må få bedre kontroll både med ressursuttaket, ressursutnyttelsen og at det ikke tas mer fisk ut av landet enn hva som er tillatt.

Fylkesrådet legger på fylkestinget 24.-26. februar fram et forslag til svar på Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) høringssak «Forslag til endring av regler om turistfiske».

  • Turistfiskeanlegg skal være registrert
  • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forslag til endringer innebærer at:
  • Det er i utgangspunktet forbudt å føre ut av landet egen fanget fisk eller fiskevarer.
  • Den som kan dokumentere at fisken er fanget i regi av en registrert turistfiskevirksomhet kan likevel føre ut av landet 20 kilo fisk.
  • Fisken må være hel, sløyd og hodekappet.
  • Turistfiskevirksomhetens innrapportering av fangster endres fra månedlig til løpende, og det blir strengere kontroll med at turistfiskeanleggene faktisk rapporterer i henhold til gjeldende bestemmelser

I dag er regelverket slik at det er 7 dager mellom hver gang samme turist kan ta med seg fiskekvote ut av landet fra registrert turistfiskeanlegg. Dette for å hindre muligheten for at fisketurister, først og fremst fra våre naboland, nærmest kan kjøre skytteltrafikk over grensen for å få med seg stadig nye fiskekvoter. Departementet forslår at denne perioden skal utvides til 12 måneder.

– Det er helt avgjørende at vi kommer oss bort fra 7 dager, understreker Norvoll. Samtidig er det ikke sikkert at løsningen er å øke helt til 12 måneder, fortsetter han. Vi ber derfor om at departementet vurderer nøye hvor lang tid som er hensiktsmessig for å komme skytteltrafikken til livs, skriver Norvoll i pressemeldingen.

Artikkeltags