Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraft er ikke et viktig bidrag. Svar på ukeslutt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære Christian Senning Andersen

Jeg kan starte med det vi er enige om. Vi må gjøre noe med utslippene av klimagasser for å berge bakgården vår, og hele resten av verden.

Men vindkraftanlegg i Narvik kommunes fjell er ikke løsningen. Du skriver at din og min mening er basert på følelser, delvis på fakta. Jeg skal holde følelsene unna og presentere noen fakta.

Ukeslutten din starter med å skrive at et kullkraftverk i Polen har ganske mye å gjøre med lille Narvik og vindkraftanlegg her. Dette er med respekt å melde bare tull. Grunnen til at dette ikke har noe med hverandre å gjøre ser vi på strømprisene nå om dagen. I Sør-Norge er prisene nesten tre ganger høyere enn i Nord-Norge. Dette skyldes at vi har overskudd av strøm i nord, men vi har ikke kapasitet i sentralnettet til å sende mer strøm sørover. Derfor vil ikke en eneste kilowatt av ny strømproduksjon komme til unnsetning for å erstatte kullkraftverk i Europa. Hadde vi hatt kapasitet å sende strømmen hadde vi hatt samme pris som Sør-Norge.

Deretter skriver du at det er mange hindre som skal forseres fra man sier ja til man etablerer vindkraftanlegg, og at tidligere var et ja et ja, nå kan et ja bli et nei. Du har for så vidt rett i at det er noen hindre, men den dagen kommunen sier ja til å sette av arealer til vindkraft reduseres kommunen til en høringspart i en prosess mellom konsesjonssøker og NVE. Med eneste klagemulighet i Olje- og energidepartementet. Og du må gjerne presentere tallene over hvor mange kommuner som har blitt hørt i en slik prosess. Svaret er 0.

Din påstand om at hvis vi hadde satt oss ordentlig inn i hvilket behov det er for å etablere vindkraft i Norge hadde vi sagt ja til å delta i dugnaden faller på steingrunn. Og her følger forklaring på hvorfor. Du trekker frem at Norge i 2019 hadde kraftunderskudd og «måtte» importere strøm. Dette er igjen tull. Grunnen til at Norge importerte strøm i 2019 var at det tilfeldigvis blåste mer enn vanlig i Norden det året. Dermed var strøm fra vindkraft billig og vannkraftprodusentene i Norge justerte ned sin produksjon. Da lagret de vannet i magasinene og kunne produsere den når prisene steg og de fikk bedre betalt. Norge har cirka 150 TWh produksjon i året, i 2019 produserte vi bare cirka 135. Altså 15 TWh mindre. Samtlige år siden 2011-2018 eksporterte vi mellom 15-22 TWh. Ser du sammenhengen?

Du drar frem konsekvensene av global oppvarming for oss her i Narvik om 80 år. Men faktum er det at vi i Nordland fylke har cirka 6 TWh i kraftoverskudd. Altså 1/3 av hele landets overskudd, og sentralnettet klarer ikke å sende mer strøm sørover. Derfor vil hver kilowatt vindkraft produsert i Narvik ikke erstatte strøm produsert på kullkraftverk i Polen, men det vil redusere utnyttelsen av allerede utbygd vannkraft. Altså ingen sparte Co2-utslipp, men høyere strømpriser.

Menon i samarbeid med Afry har på oppdrag for Nordland fylkeskommune laget en rapport om ringvirkninger av nye kraftintensive industrier i Nordland. Her har de laget forskjellige scenarier der kun det scenariet som innebærer at vi lykkes med stor etablering og høy elektrifisering av transport og andre områder fører til kraftunderskudd i Nordland i 2050. Alle de andre scenariene viser at vi ikke trenger mer kraftutbygging i Nordland før 2050. De trekker også frem at det er positivt om vi bruker strømmen lokalt så slipper vi kostbare utbygginger av kraftlinjer nord/sør.

Et lite inngrep i naturen kaller du vindkraftanlegg. Jeg foreslår at du tar en titt på miljødirektoratets kart over inngrepsfri natur i Narvik kommune. Selv om Rådmannen i flere folkemøter fortalte at han var blitt gjort oppmerksom på at Narvik er en stor kommune i areal, så vil du se på kartet at vi knapt har områder som er mer en fem kilometer unna inngrep, så vidt noen som er 3-5 kilometer unna osv. Vi har allerede ofret mye natur til kraftproduksjon. Faktisk produserer vi fem ganger mer kraft enn en gjennomsnittlig Norsk kommune.

Min og din mening var etter ditt utsagn basert på følelser og delvis fakta. I ditt ukeslutt så jeg stort sett synsing (følelser?) og lite fakta. I kommentarfeltet under saken på fremover.no etterlyser du på en kommentar at man møter dine argumenter med sine egne. Vel her har du mine og du er velkommen til å svare på dem.

Til slutt vil jeg bare si at de eneste følelsene dette innlegget er skrevet med er skuffelse og irritasjon. Nei, forbannelse. Over at du med din påvirkningskraft og talerør skriver et slikt innlegg uten å dokumentere en eneste påstand. Om du skal ta så kraftig side i en sak bør du ha grundig faktagrunnlag i ryggen.

Kommentarer til denne saken