Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraft, skuter og åpenhet

Personlig er jeg ikke tilhenger av vindturbiner. Til og med vårt eget kraftselskap Nordkraft sier det er ikke behov for mer kraft akkurat nå, og i lang tid Fremover. Vi produserer 4 ganger mer kraft enn vi trenger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten om vindkraft handler om den teoretiske muligheten for vindturbiner på flere kontroversielle steder. For å si det enkelt, og slik jeg kjenner både kommunestyret og innbyggerne våre, tviler jeg på at de kontroversielle innspillene vil ende med at det avsettes arealer til vindkraft.

Vi behøver ikke å like det, men det er slik prosessen med en kommuneplan fungerer. Det er også spilt inn flere kontroversielle forslag når det gjelder skuterløyper. Det handler om hva de ulike delene av arealet i kommunen vår potensielt kan benyttes til.

Klarer vi å samles om en ikke-kontroversiell løsning som fungerer for alle, og eventuelt med en prøveperiode? En mulig måte å faktisk etablere en skuterløype på vil for eksempel være i samråd med dem som i utgangspunktet har vært skeptiske.

Men det er ikke på dette stadiet i arbeidet med en kommuneplan vi politikere skal svinge med klubba og si ja eller nei til et konkret vindkraftanlegg, eller en konkret skuterløype. Ingenting er konsekvensutredet, saksbehandlet eller vurdert, og muligens vil få eller ingen bli det.

Som ordfører er jeg glad for at arbeidet med ny kommuneplan skaper stort engasjement. Kommuneplanen er vårt viktigste overordnede styringsdokument, og vi er opptatt av å sikre medvirkning.

Den delen av prosessen vi har vært gjennom til nå har handlet om at alle aktører, interessenter, organisasjoner og bedrifter kommer med forslag om hva arealene skal brukes til.

Det er altså de store linjene for de neste tiårene vi skal trekke – det teoretiske potensialet for hva som skal kunne søkes om.

Samtidig er jeg tydelig på at prosessen ikke har vært god nok. Hemmelighold hører ikke hjemme i en slik prosess. Det hjelper ikke at formålet ikke har vært å skjule noe. Praktiske eller forretningsmessige årsaker er ikke gode nok unnskyldninger. Jeg har bedt rådmannen legge frem en sak i førstkommende kommunestyre basert på interpellasjonen angående denne saken.

Informasjonen når det gjelder vindkraft, skuter, og for den saks skyld Elvedalen eller Taraldsvikjordet, synes jeg i beste fall kunne ha vært gjort på en mye bedre måte. Rådmannen har også nå beklaget og lover at dette ikke skal skje igjen.

Alt i slike prosesser oppleves ikke nødvendigvis logisk. Det er for eksempel Nordkraft selv som har spilt inn flere av de mest kontroversielle lokasjonene for vindkraft, selv om de altså sier det ikke er behov for mer kraft nå. Når et område i kommunen vår spilles inn som et mulig industriområde, boligbebyggelse, eller lokasjon for vindkraft, så utredes det av fagmyndighetene. Hvilke konsekvenser vil det få å bygge et boligfelt eller et vindkraftanlegg i dette området?

Både vi lokalpolitikere og Stortingets politikere har allerede pekt ut hovedretningen – mer fornybar energi. I 2019 vedtok kommunestyret å jobbe for Narvik som fornybar-hovedstad i nord. Intervjuet med NRK fra Nygårdsfjellet i 2019 er et godt eksempel på en del av det arbeidet. Tankegangen og argumentasjonen rundt vindkraft har endret seg siden da, for min del. Fremtiden endrer seg hele tiden, og derfor er det så viktig og så vanskelig å jobbe i tiårsperspektiver.

Nå er det i Narvik foreslått en lang rekke områder som kanskje skal utredes om de er egnet for fornybar energi eller ikke.

Samtidig er det ikke rett å bygge vindkraft nå, for behovet er ikke der. Om 10–30 år kan det være et annet spørsmål. Fremtiden er fornybar, og hvem vet hva behovet vil være i fremtiden.

Som direktøren i Nordkraft sier – hva hvis det blir behov for mer kraft i fremtiden, på grunn av etableringer til ny industri som krever det?

Vil vi da være villige til å ta i bruk områder der det for eksempel allerede finnes vindkraft eller er infrastruktur i naturen? Selvfølgelig med krav om at Narvik kommune sitter igjen med mange nye arbeidsplasser og betydelig gevinst.

Det som gjøres nå er å forberede for å eventuelt kunne ta et valg i fremtiden. Valget om å bygge eller ikke bygge tas på et mye senere tidspunkt. Å avsette et område i kommuneplanen betyr ikke at man sier ja.

Dette er min mening som ordfører, men slik jeg kjenner både kommunestyret og innbyggerne våre så vil det sannsynligvis ikke bli vedtatt verken skuterløyper eller vindkraftanlegg mot store deler av folkets vilje. Og søknader skal gjennom lokaldemokratiet på ordentlig vis, også etter at kommuneplanen er vedtatt.

Det er jo ingen av oss som ønsker å ødelegge Norges råeste bakgård. Tvert imot – vi jobber alle for å utvikle verdens råeste bakgård!

Husk – vi er bare helt i startgropen av en veldig lang prosess. Kommuneplanen vedtas endelig først i starten av 2022. Og jeg kan love dere en åpen og involverende prosess med både folkemøter og høringsprosesser. Uten hemmelighold.

Kommentarer til denne saken