Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraftutbygging i Narvik kommune

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Futurum, Narvik kommunes næringsutviklingsselskap, har i forbindelse med arbeidet med kommuneplan for Narvik kommune fremmet forslag om å åpne en rekke nye områder for vindkraftutbygging.

Narvik SV er imot å åpne for mer landbasert vindkraft i Narvik kommune.

Narvik er en av de kommunene i landet som har ofret mest natur for å produsere grønn kraft til det nasjonale fellesskapet. Alle de større vassdragene våre er for lengst lagt i rør, og det er et stort kraftoverskudd i regionen.

Ofoten har fortsatt noen områder med noenlunde urørt natur, og vi skylder fremtidige generasjoner - og oss selv - å ta godt vare på disse områdene. Villmarkspreget natur er et knapphetsgode og en ressurs som bare vil bli mer og mer verd, både i kroner og øre og i kraft av sin egenverdi.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har tidligere gitt Narvikområdet tre av seks poeng når det gjelder produksjonsegnethet. Det er altså ikke slik at Narvik kommune har spesielt gode forutsetninger for produksjon av landbasert vindkraft.

Prosessen rundt trinn to i Nygårdsfjellet vindpark var smertefull. Dette var en relativt beskjeden utvidelse i et område som allerede var svært preget av inngrep. En større vindkraftsutbygging i et urørt naturområde i Narvik vil føre til langt sterkere reaksjoner fra kommunens innbyggere. En fullskala vindkraftutbygging innebærer et stort antall gigantiske vindturbiner, massive naturinngrep, nedbygging av natur, visuell forurensning og støy. Flere av de foreslåtte områdene ligger tett på store hytteområder, noe som hever konfliktnivået ytterligere.

Det er mange som oppgir at den fantastiske naturen i kommunen er den viktigste årsaken til at de velger å bo her, og hvis vi hever blikket litt ser vi at mange av kommunene som tidligere har sagt ja til vindkraft nå ombestemmer seg.

Narvik SV er positive til at det satses på grønn industri i kommunen, men stiller som forutsetning at dette gjøres på naturens premisser med bruk av grønn kraft og bærekraftige løsninger. Landbasert vindkraft er ikke en slik løsning.

Narvik SV krever at videre tilrettelegging for mer landbasert vindkraft i Narvik kommune stanses.

Kommentarer til denne saken