Vanligvis er «tantefaktoren» høy i salen når det handler om barnekultur i Narvik. Men det var omvendt da damekoret Kor Arti inviterte til et gjenhør med gamle barnesanger på Barnas scene mandag kveld. Da var det avkommet, og til dels avkommet til avkommet - som var tilhørere.

Velkjent

Utkledd som skoleunger i «veldig gamle dager», sang koret seg gjennom gamle regler og velkjente barnesanger fra skolesangboka på 1950 og 60-tallet. Her var Atti Katti Noa, Gubben og Gamla, og andre velkjente sanger for oss som har levd en stund. Sanger om mus, katter, sauer, og de fleste andre dyr vi omgir oss med.

Koret var litt preget av nerver helt i begynnelsen av konserten. Men straks sangerne fikk lov til å være litt «barnslige» og dramatisere sangene med tøysing og tulling - da satt fremføringen fint. Det var i disse sangene koret også fikk best kontakt med sitt unge publikum.

Fortjener ros

Dirigent Brith Trude Rist innledet hver sang med å spørre ungene (på scenen) og i salen spørsmål som var knyttet til neste sang. Det fungerte godt.

Rist og hennes Kor Arti fortjener ros for å hente frem de gamle barnesangene igjen. Minst to generasjoner av de satt i salen hørte dem garantert for aller første gang.