Mandag kveld kom fylkesrådet til Narvik.

Etter å ha fått med seg en rekke konserter og utstillinger – deriblant bestillingsverket «Áhkunjárga» – satte de siste kursen tilbake til fylkeshovedstaden i går morges.

Kultur og historie
Og sjefen sjøl, Geir Knutson, sparer ikke på godordene etter besøket:

– Det er helt fantastisk å se hvor mange som er engasjert i uka og hvor mange som går kledd i datidens klær. Det tror jeg ikke du finner noen andre steder, og derfor mener jeg at Vinterfestuka er noe helt spesielt, også i landsmålestokk.

«Med rallaren og anleggstida som utgangspunkt,
har Narvik greid å skape en festival med et særpreg –
et særpreg som er gull verdt»

– Tenk at byen er hundre år gammel, og så har den en festival som er halvparten så gammel!

Rolf Knoph, fylkesråd for utdanning, istemmer og fastslår at suksessen er at Narvik har en festival som er tuftet på den lokale historien.

Gull verdt
– Det må legges veldig mye vekt på å beholde dette aspektet slik at uka ikke blir som andre festivaler der de samme konsertene spilles med de samme artistene. Med rallaren og anleggstida som utgangspunkt, har Narvik greid å skape en festival med et særpreg – et særpreg som er gull verdt, ifølge Knoph.

Geir Knutson karakteriserer Vinterfestuka som å feire 17.mai en hel uke, og begrunner det med beslegginger, bekransninger og det som er av tradisjoner rundt uka.

Fylkesråd for økonomi, Geir-Ketil Hansen ra Narvik, legger til for sin del at Narvik uten Vinterfestuka er utenkelig.

Løft
– Dette er en del av våre egen identitet. Men han legger til at uka naturligvis må utvikle seg, og han gir fylkeskommunen en stor del av æren til at uka har tatt steget opp fra å være tilnærmet en ølfestival, til å bli et gedigent kulturarrangement som inntil for kort tid siden har hatt vinteren som festivaltid for seg selv.

De tre konstaterer at Vinterfestuka har utviklet seg til å bli et tilbud til hele befolkningen – fra barnehagebarn og opp til pensjonistene, med innslag både av folkelig og av såkalt finkultur.

– Dette er helt i tråd med det vi har ønsket når vi har tildelt uka en betydelig del penger, sier Knutson som ikke ser noen grunn til å kutte i dette tilskuddet.

– Det ligger fast. Og vi er faktisk nesten like stor som kommunen når det gjelder tilskudd; vi med 340.000, kommunen med 390.00. I tillegg kommer det som vi bidrar med mer indirekte, spesielt gjennom Musikk i Nordland og de arrangementene der de bidrar.

Bare Musikk i Nordland er et større økonomisk løft for fylkeskommunen: Der bruker den 440.000, men til gjengjeld bruker Bodø kommune over én million på den.