Elever bidrar til VU: – Dette er noe mange kanskje kommer til å lese, så man vil jo gjøre det bra

Flere av elevene fra Solhaugen har latt seg inspirere av Narvik når de har skrevet eventyr til litteraturprosjektet UNGspor.