Når livet skjer

Familielivet blir ikke alltid slik man hadde tenkt, og hvis det trygge grunnlaget slår sprekker er det godt å vite at det er hjelp å få. Harstad og Narvik Familievernkontor er her for deg, og geleider deg gjennom små og store familiære problemer.

Utfordringer som familier lever med til en hver tid er like forskjellige som oss mennesker. Noen opplever samlivsbrudd, noen har familiemedlemmer som sliter med vold eller rus og noen har psykiske utfordringer, for å nevne noe. Når livet ikke fungerer på hjemmebane påvirker det alt man foretar seg. Heldigvis finnes det ressurser som kan hjelpe deg i slike situasjoner.


- Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om hjelp fra familievernkontoret. Her møter du blant annet psykologer, barnevernpedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi, som tilbyr rådgivning og samtaleterapi, forteller Lill Cathrine Ekra, leder for Harstad og Narvik Familievernkontor.

Vi skal representere håp og trygghet for mennesker som kan ha det vanskelig.

Lill Cathrine Ekra, leder for Harstad og Narvik Familievernkontor

Familievernkontoret er et tilbud som er åpent og tilgjengelig for alle. Hit kan du ringe for å få råd og veiledning eller bestille timeavtale. Kontoret tilbyr samtaler på avdelingen, per telefon og på Teams.


- Vi tar imot enkeltpersoner, par og familier. Det er helt vanlig å komme til kontoret for å få hjelp med parforholdet, foreldresamarbeid, ulike utfordringer i familien eller mekling. Noen ganger kommer også utvidet familie i saker som kan handle om generasjonsproblemer, ny familie eller nye familiemedlemmer. Vi driver også støttesamtaler, og har stort fokus på barns rettigheter, sier Ekra.


Det behøver ikke være krise for at du kan komme til familievernkontoret. Tvert imot er det klokt å gripe tak i problemer i parforholdet tidlig. Mange som oppsøker familievernkontoret har slitt en stund og er usikre på om det går an å jobbe for å få det bedre.


- Noen ganger er det lite som skal til for å få en bedre hverdag sammen, og mange sier at det er virkningsfullt å sette av tid til å snakke om forholdet sitt sammen med en terapeut, forteller hun.

Shoe, Furniture, Leg, Window, Comfort, Curtain

Gratis lavterskeltilbud

Fra venstre: familieterepeut Carina Falck Hope, familieterapeut Renate Helen Larssen, leder Lill Cathrine Ekra, familieterapeut Jenny Kristiansen og kontorfaglig Kristel Kristensen.

Dagens barn og ungdom lever under et annet type press enn generasjonene før dem. Den digitale utviklingen har blitt en veldig stor del av livet, og mange lever livene sine mer gjennom sosiale medier enn de har godt av. De skal være påkoblet til enhver tid og oppdatert på hva alle foretar seg for å ikke falle utenom. Det er et stressmoment som helt klart kan skape psykiske belastninger for barna.


- Tidligere kunne man få litt fred og ro hjemme etter skolen, men i dag får de ikke tatt pause. Og de som opplever mobbing utsettes for det til alle døgnets tider. Dette er ting det kan være vanskelig å snakke om hjemme, men det er så viktig at det blir håndtert. Barn og unge trenger også hjelp til å sortere tanker og følelser, sier Ekra og oppfordrer samtidig foreldre å være litt ekstra tålmodige med ungdommen.

Table, Desk, Art

Ungdomspresset øker

Da Covid-19 inntraff ble livet annerledes for alle. Mange som slet fra før har det ekstra tungt nå, mens andre har fått hverdagen snudd på hodet på grunn av permitteringer, mangel på sosial kontakt eller psykiske påkjenninger.


- Vi opplever etter pandemien mer behov for parterapi, og at foreldrepar trenger mer hjelp til foreldreveiledning i konfliktfylte saker, forteller Cathrine.


Harstad og Narvik Familievernkontor har mange ulike oppgaver, men felles er at de kan samles under to paraplyer: lovpålagte meklinger og frivillige tilbud/kurs.

Table, Whiteboard, Smile

Ettervirkninger av pandemien

Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor.

Lill Cathrine Ekra, leder for Harstad og Narvik Familievernkontor

Noen av kursene vil tilbyr

  • HMO (hva med oss?) og HMM (hva med meg?) - kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne
  • Minikurs for foreldre med konfliktfylt foreldresamarbeid
  • Godt samliv - for førstegangsforeldre (oppstart sommer/høst 2021)
  • Sinnemestringskurs - aggresjonsregulering (oppstart september 2021). Har individuelle timer.
  • Kurs for foreldre fratatt omsorg for sine barn (oppstart ikke fastsatt). Har individuelle timer.


Alltid til barnas beste

Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd. Målet med den lovpålagte meklingen er at foreldrene skal lage en skriftlig samarbeidsavtale (samværsavtale) som er til barnas beste. Denne type mekling er et prioritert område, og går foran andre oppgaver.


- Vi har også en hel rekke frivillige tilbud som man kan delta på. Det kan være barn- og ungdomssamtaler og aggresjonsregulering. Vi opplever at det er flere unge mennesker som tar kontakt nå enn tidligere. Før var det mer fokus på mekling mellom voksne og individuelle samtaler mot voksne. Vridningen mot barn og unge har skjedd de siste årene, forteller Ekra.


Ekra mener den økte pågangen skyldes at tilbudet er mer synlig.


- Det er godt opplyst at vi har tilbud for barn og unge. Det jobbes kontinuerlig i hele landet med å fronte psykisk helse, og det er ikke skambelagt å be om hjelp. Det gjøres dessuten en god jobb av helsesykepleierne på regionens skoler. De fanger opp mange caser, sier hun.


Ekra håper at terskelen for å ta kontakt fortsetter å bli lavere, for Familievernkontoret er her av en årsak; og det er å hjelpe familier til å takle utfordringer og få et bedre liv.


Visste du at...

  • Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende.

  • Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med ditt familievernkontor.

  • Vi driver ikke med behandling og diagnostisering.

  • Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten.

  • De ansatte har taushetsplikt.

Shoe, Furniture, Leg, Window, Comfort, Curtain

Harstad og Narvik Familievernkontor dekker ni kommuner og har et kontor i Harstad og et i Narvik. Til sammen har kontoret 8,5 stillinger som består av terapeuter, kontorfaglig og leder. Avdelingen har også utekontor i Tysfjord og på Hamarøy.

Gesture, Font

Annonsørinnhold fra

Ønsker du å lese mer om Familievernkontorets tilbud?