Footwear, Window
Geir Frantzen (tv), prosjektleder i innovasjonsarena Betongklyngen CIC. Her sammen med Lasse Trøite fra klyngemedlem PEAB Bjørn Bygg. Foto: Rune Dahl
Font

Pur ung publikumsveteran

Et flott miljøprosjekt midt i byen

- Både Kongensgate 49 og rådhuset er blitt to flotte miljøprosjekter som Narvik kommune og Narvikgården virkelig kan være stolte av. Det varmer vårt betonghjerte, forteller Geir Frantzen, prosjektleder i innovasjonsarenaen Betongklyngen CIC.

Betongklyngen er en nasjonal innovasjonsarena med ambisjon om å bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030. Klyngen har mer enn 80 medlemmer fra hele verdikjeden for bygg- og anleggsbransjen - og jobber kontinuerlig med utvikling av nye FoU prosjekter. Ett av klyngens fokusområder er gjenbruk, gjenvinning og rehabilitering av eksisterende betongkonstruksjoner.

- Å renovere og rehabilitere eksisterende bygg har stor sirkulær betydning, og EU har tatt initiativ til det de kaller en ny «renoveringsbølge» både i sin European Green Deal og i handlingsplanen for sirkulær økonomi, forteller Frantzen.


 


Standing, Gesture, Travel, Smile
Ved å forvalte eksisterende bygningsmasse ved å rehabilitere og oppgradere, fremfor å rive, så skapes det et mindre miljøavtrykk. Lasse Trøite fra PEAB Bjørn Bygg og Geir Frantzen fra Betongklyngen er svært fornøyde med resultatet av K49. Foto: Rune Dahl

Pur ung publikumsveteran

Ved å forvalte eksisterende bygningsmasse ved å rehabilitere og oppgradere, fremfor å rive, så skapes det et mindre miljøavtrykk. Ekstremt viktig for miljøet, og et langt steg i riktig retning for å minske forbruket av klodens material-ressurser.

På Kongensgate 49 så valgte eier å gjøre nettopp dette. Rune Pettersen, prosjektleder i Narvikgården, oppgir flere grunner til at de valgte å rehabilitere bygget.

- For det første miljøgevinst og at prosjektet ble økonomisk lønnsomt. Bygget var dessuten bygd slik at søyle – og bæresystemer var gunstig plassert slik at en fikk et funksjonelt bygg. En har også kunne høste erfaring fra Rådhuset samt at vi fikk bevart et helt kvartal slik det opprinnelig ble bygget, forteller Pettersen.

- På nasjonalt nivå jobbes det nå med en større Grønn plattform søknad med mål om å utvikle metoder som kan forlenge levetiden til betong – bruer, kaier, dammer og oljeinstallasjoner. Vi skulle veldig gjerne fått til et tilsvarende FoU prosjekt rettet mot næringsbygg, sier Frantzen.


 


Urban design, Tower block, Building, Sky, Window, Condominium
Kongensgate 49 før renoveringen startet. Foto: Rune Dahl

Om oss

Betongklyngen er en nasjonal innovasjonsarena med ambisjon om å bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030. Klyngen har mer enn 80 medlemmer fra hele verdikjeden og jobber kontinuerlig med utvikling av nye Innovasjonsprosjekter

Gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidrar vi til å gjøre betongbransjen fosilfri. Klyngen har følgende fokusområder hvor vi utvikler prosjekter:


  • Rehabilitering, gjenbruk og gjenvinning, med prosjekter knyttet til levetidsforlengelse av eksisterende bygg samt få gjebrukt gammel betong i bygg.
  • Utslippsfri helårsbygging, med prosjekter knyttet til herdekontroll og håndtering av betong i kaldt klima.
  • Fremtidens betong, knyttet til utvikling av nye miljøvennlige bindemidler.
Font
Font