Bak fra venstre: Rune Pettersen, Narvikgården AS og Kjetil H. Danielsen, KUPA. Midtre rad: Veronika Moan, Robin Løvslett, Vibeke Lund, alle fra KUPA. Første rad: Bjørn Arild Nøis, Narvikgården AS, Anita Holvik Thorson, KUPA og Geir Frantzen, KUPA. Foto: Rune Dahl
Font

Pur ung publikumsveteran

Et bærekraftig og flott prosjekt

KUPA har bidratt med veiledning for å bedre energi-effektiviseringen i Kongensgate 49. Det gir utbygger Narvikgården potensielt 4 millioner i tilskudd fra Enova.

- Våren 2020 var vi inne i Kongensgate 49, hvor vi utførte en grov analyse av byggets tilstand. K49 var et bygg som kostet mye å drifte, med behov for omfattende rehabiliteringer. For å nevne noe, så hadde bygget et betydelig varmetap, eldre tekniske anlegg knyttet til ventilasjon og oppvarming. Det var heller ingen fungerende systemer for å overvåke og styre oppvarmingen i bygget. Gjennom såkalt screening avdekket vi en rekke mangler, og fikk gitt råd på de tiltak som må til for å utløse tilskuddsmidler hos ENOVA, tiltak som er effektive og økonomisk bærekraftige. Prosjekterende ble koblet på prosjektet etter innvilget søknad. Akkurat nå er vi i en innspurt med dokumentasjon som utløser tildelte midler, forteller seniorrådgiver Kjetil H. Danielsen i KUPA.  

Energieffektivisering i et bygg er tiltak som gjennomføres for å bl.a. redusere energibruken. ENØK-tiltak kan for eksempel være at man isolere en vegg slik at varmetapet reduseres, velge riktig ventilasjon med tilhørende styringer, eller forbedre en industriprosess slik at et produkt produseres med mindre energi. Å bruke elektriske kjøretøy istedenfor fossile er et annet eksempel, ettersom elektriske kjøretøy bruker mindre energi per kilometer. For at samfunnet skal nå sine klimamål, kan utviklingen av ny teknologi, økt fokus på tilskudd til rehabilitering og forskning, bidra til at store og mellomstore forbrukere reduserer energibruken. Effektiv bruk av energi er avgjørende for fremtidens energisystem, og for å nå samfunnets klimamål.

- Narvikgården har tenkt fremtidsrettet, de energi effektiviserer bygget optimalt, både når det gjelder energibruken og utslipp. Kartleggingen resulterte i en svært dårlig energikarakter og med å gjennomføre tiltak vil denne løfte seg betydelig. 


Tower block, Urban design, Building, Sky, Window, Skyscraper, Condominium, Neighbourhood, Brick
KUPA var inne i en tidlig fase å analyserte tilstanden på Kongensgate 49. Å renovere og rehabilitere eksisterende bygg har stor sirkulær betydning og viktig få minske klodens material-ressurser, sier Lasse Trøite og Geir Frantzen.

Pur ung publikumsveteran

Fra start til slutt

- I prosessen med K49 så har vi i KUPA koordinert prosessene som omhandler spesifikke ENØK-tiltak. For å sikre optimale resultater er det viktig at vi kommer tidlig inn i en prosess. Hovedmålet er å finne avvikene, og på best mulig måte sikre en bærekraftig utvikling med bruk av kundens midler og mulige tilskudd.

KUPA følger prosjektet fra start til slutt, og de er nå inne i sluttprosessen. Danielsen mener ENOVA bør øke støtten til offentlige og private bygg. I tillegg må det bli enklere å få tildelt midler til krevende rehabiliteringer i små og store bygg. Med dagens skremmende svingninger i energiprisene, så haster det med tiltak som treffer alle.

Bygninger i dag står for hele 40 % av energibruken og 40 % av klimautslipp i Norge. Derfor er det å bruke energien mer effektivt et av de viktigste satsningsområdene i kampen for et miljøvennlig samfunn. Ifølge rapporter fra FNs klimapanel er det lettest og mest lønnsomt å redusere utslippene i bygg.

- K49 ser utrolig bra ut. Jeg har hatt mange befaringer sammen med senior prosjektleder Rune Pettersen. De har strukket seg langt for å tilfredsstilles de kravene som ENOVA har definert. Slik jeg ser det kunne de ikke gjort ting på en annen eller bedre måte. Tiltakene har kostet, men lønner seg over tid, forteller Kjetil Danielsen.

Kupa takker Narvikgården for oppdraget.

 


Fra venstre: Bjørn Arild Nøis og Rune H.Pettersen fra Narvikgården og Kjetil Danielsen fra KUPA. Foto: Rune Dahl

Om oss

KUPA kan også levere på andre deler av miljø-spekteret i forbindelse med bygg- og anlegg. For å kunne bidra så godt som mulig er det en fordel å involvere dem allerede i tidligfase. De kan bidra med hjelp til søknadsprosesser (finne rette søknad), få på plass miljørisikoanalyser, ytre-miljøplaner og generell oppfølgning av miljø i tilknytning til anleggsgjennomføringen. Dette omfatter anleggsprosjekter både på land og i sjø.

Ved gjennomføring av større anlegg kan KUPA bidra med en godkjent CEEQUAL-assessor. CEEQUAL-assessoren hjelper gjennomførende entreprenør gjennom en sertifiseringsprosess i forbindelse med bærekraftig gjennomføring av anleggsvirksomhet. Dette er spesielt nyttig for entreprenører som ser at miljøvennlig og bærekraftig gjennomføring av anlegg er et stadig mer aktuelt konkurransefortrinn.

KUPA har flere spennende prosjekter, flere av disse omhandler energieffektivisering av bygg og flere FoU prosjekter som på sikt vil bidra til kutt i energi og klimautslipp nasjonalt og internasjonalt. Et av prosjektene omhandler gjenbruk av gruveavfall til ny betong (GeoArctic, et resultat fra arbeidet med betongklyngen). Dagens betong står for hele 8 % av utslippene i verden og en løsning på dette vil ha stor betydning.