Smile, Table, Tableware, Eyewear, Desk
Font

Pur ung publikumsveteran

LØWINI designer K49

LØWINI fikk oppdraget med å lage det innvendige konseptet og uttrykket i Kongensgate 49. Oppdraget var å kvalitetssikre kundens ønsker og behov, og utarbeide en plan- og møbleringsplan for underetasje, 2. og 3.

 - Det som gjorde dette prosjektet annerledes fra andre slike oppdrag, var at vi skulle lage et kontorkonsept der man ikke visste nøyaktig hvilke leietakeren som skulle inn i lokalene. Normalt sett jobber vi med å forsterke bedriftsidentitet inn i de fysiske rommene. I stedet ble oppgaven å lage attraktive lokaler til leie for flere ulike aktører. Resultatet ble derfor et konsept som føltes elegant, tidløst og moderne, som flere bedrifter, i ulike bransjer ville kunne finne attraktive og føle en tilhørighet til, forteller Maria Busch Skogvold, interiørarkitekt ved LØWINI.

Prosjektet startet i januar 2021, og var et av de første oppdragene LØWINI fikk etter etablering av kontor i Narvik. Bedriften ble engasjert av Narvikgården som skulle inn i det gamle E-verksbygget i Narvik. Underveis i prosjektet, ble det bestemt at bygget skulle gå under navnet K49. Bygget skulle gjennomgå en større renovering, og Løwini fikk oppdraget med å planlegge lokalene. Bygget hadde ikke gjennomgått en slik renovering på mange år, og behovet var derfor stort for en oppgradering.

- Når vi starter slike prosjekter, er det viktig å gjøre en kundeanalyse. Vi starter derfor alltid med en befaring av lokalene, og et møte med kunden, for å kartlegge forventninger, ønsker og behov. Vår jobb er å sikre at de innvendige funksjonene er på plass, og å skape rom som øker trivsel hos brukere, og ikke minst skaper en god internkultur og et godt arbeidsmiljø. For oss er det viktig at kunden sitter igjen med lokaler som representere deres DNA, og som kunden kan være stolte av, sier Skogvold.


 


Gerd Solveig Leiros er Løwinis representant i Narvik og mener det er viktig at kunden sitter igjen med noe de er stolte av. Foto: Rune Dahl
Prosjektet bærer preg av eleganse og tidløshet. Foto: Rune Dahl

Pur ung publikumsveteran

Helhetlig resultat

I K49 var Løwini med som beskrivende ledd i alle prosesser. Plan og møbleringsplan, til beskrivelse av farger – og materialer på bygg, til løst og fast inventar, belysning, foliering og skilting.

 - For oss er helhet viktig for et best mulig resultat. Vi ønsker derfor å bistå kunden i alle prosesser helt til det endelige målet er nådd. Selv om vi alltid tar utgangspunkt i hvor lokalene befinner seg, ønsker vi alltid samme kvalitet og standard uavhengig av prosjektets lokasjon. Det å kunne overraske publikum med unike lokaler, er målet vårt i hvert prosjekt, og vi ser alltid etter måter å skape wow faktor på. Hva som er unikt med hvert prosjekt, varier fra hver gang, og wow faktoren er aldri den samme. Dette kommer også med at hver kunde har ulike ønsker og behov, sier Skogvold.
 


Property, Furniture, Comfort, Window, Azure, Wood, Plant, Textile, Couch, Lighting
Foto: Rune Dahl
Foto: Rune Dahl

Pur ung publikumsveteran

Skape rom for trivsel og stolthet

Når det kommer til prosjekter som K49, er det med dagens fokus på gode kontorlokaler, svært viktig å heve standarden på slike bygg. Bedrifter stiller høyere krav til gårdeiere, og forventer en viss standard på lokalene som leies ut. Som gårdeier er man også opptatt av seriøse og attraktive leietakere, og ofte er det enkle grep som skal til for å gjøre lokaler mer innbydende og å skape en hyggeligere atmosfære. Som interiørarkitekt er det i grove trekk det som er LØWINIs jobb; å skape rom for trivsel og stolthet.

- Løwini har lang erfaring med rehabilitering av næringsbygg og vi jobber alltid for at interiøret og løsningene skal være en del av et helhetlig konsept og et verktøy for drift. Vår arkitektavdeling jobber med; å utarbeide funksjonelle plan- og møbleringsplaner, farge- og materialvalg, spesialdesign, belysningsplaner, i tillegg til å beskrive løst og fast inventar. Vårt søkelys på bærekraft ligger i å beskrive tidløse konsepter, varige løsninger og produkter av god kvalitet, som lett kan gjenbrukes. Interiørarkitekttur er et komplekst fagfelt, hvor de fysiske løsningene er vel så viktige som det estetiske. Å skape gode rom og omgivelser, er en sømløs kombinasjon av atmosfære, godt design og funksjonalitet, avslutter Maria Busch Skogvold.

LØWINI er lokalt forankret i både Narvik og Bodø, noe som gir et naturlig bredt dekningsområde. I bransjen er Løwini en unik bedrift, med tanke på roller, og ikke minst kompetanse! Samtidig som arkitektavdeling jobber som beskrivende ledd, finnes det også interiøravdeling og avdeling for prosjektledelse og gjennomføring under samme tak. Dette gjør av LØWINI har muligheten til å gjøre prosjekter fra A-Å, og å ha kontroll på alle ledd, i alle faser. Dette er også bærekraftig for kundene, som kun trenger å forholde seg til en aktør. Ved å ha all kompetanse i egen bedrift, har Løwini større kontroll og ansvar for at prosjekter blir gjennomført og levert i henhold til avtale og etter kundens forventninger. 


Table, Chair, Eyewear