Urban design, Jeans, Shoe, Daytime, Sky, Smile, Building
De ansatte i Narvikgården gleder seg over nye og flotte lokaler. Fra venstre: Unni Forshaug, Daniel Karlsen, Trine Pettersen, Preben Bussoli, Terje Nilsen, Bjørnar Evenrud, Bjørn Nøis, Kjell Rognsås, Rune H. Pettersen og Eirik Djupvik. Foto: Rune Dahl

Pur ung publikumsveteran

Et byfornyelses-prosjekt

For eier Narvikgården AS er renoveringen av K49 en viktig del av byens fornyelsesprosjekt.

- K49 passet veldig fint inn i strategiene til Narvikgården, og et ledd i en mer langsiktig plan for sentrumsutviklingen av byen. Ved å kjøpe bygget ga det oss en unik mulighet til å samle hele utviklingsmiljøet som er knyttet opp i den kommunale sfære. Den muligheten hadde vi ikke i Sentrumsgården, forteller Bjørnar Evenrud, administrerende direktør i Narvikgården.

I utgangspunktet var det Narvik kommune som eide bygget. Men kommunen har et prinsippvedtak om at eiendom de ikke lenger skal ha, skal tilbys Narvikgården å kjøpe for takst. Narvikgården er kommunens utviklingsselskap.

- De aller fleste av lokalene er allerede fylt opp i bygget. Narvik kommune og Helsestasjonen er den største leietakeren arealmessig. Andre og tredje etasje utgjør Næringslivets Hus, og her finner vi Futurum, Narvikregionen næringsforening, Futurum, planleggere fra kommunens Areal- og samfunnsutvikling, Aker Narvik, Innovasjon Norge, et par advokater og Hålogalandsrådet. I-team (tidligere Funn) finner vi i 1.etasje, forteller Rune H. Pettersen, senior prosjektleder i Narvikgården. 


Interior design, Furniture, Building, Plant, Table, Chair, Houseplant, Architecture, Wood, Fixture
Automotive design, Workwear
Alle kontorene er likt og smakfullt innredet. Foto: Rune Dahl
Bjørn Nøis og Rune H.Pettersen er fornøyde over størrelsen på teknisk rom som ligger på taket av K49. Foto: Rune Dahl

Pur ung publikumsveteran

Byggherren

K49 er på hele 4500 kvadratmeter fordelt på seks etasjer, hvor to etasjer er under bakkeplan. Totalt er det godt over 100 arbeidsplasser i bygget.

- På grunn av økte krav til luftmengder og teknisk utstyr, så har vi utvidet teknisk rom på taket med nesten 200 kvadratmeter. Vi har også installert ny, større heis. Så nå er det plass til både barnevogn og båre i heisen, sier Pettersen.

I renoveringen av K49 er Narvikgården byggherre. På grunn av prosjektets omfang og varighet så ble det iverksatt to forskjellige anbudsrunder. En for utvendig fasade, kjellere og 1.etasje. Og en annen anbudsrunde for andre, tredje og fjerde etasje. Totalentreprenørene som vant disse anbudsrundene var Bjørn Bygg og Narvik Bygg. 


Footwear, Building, Fixture, Floor
Preben Bussoli, Rune H. Pettersen og Unni Forshaug finner du i 2.etasje av bygget. I enden av gangen skal Aker ha sine lokaler.

Pur ung publikumsveteran

Et gjennomgående miljø

Norsk Saneringsservice rensket bygget både utvendig og innvendig. Når bygget var rensket inn til betongen, så overtok totalentreprenørene.

- Fasademessig er det byttet vinduer, kledning og teglstein, samt at bygget er etterisolert. I tillegg er takisolasjon og-tekking byttet i sin helhet. Det vil si at bygget nå tilfredsstiller krav til isolering (U-verdi) som beskrevet i TEK-17. Alle tekniske installasjoner er byttet, alt fra hovedtavle for strøm i kjelleren til nye ventilasjonsaggregater i teknisk rom på taket. Det er også montert nytt system for adgangskontroll, noe som letter den daglige drift av bygget, samt at en har full kontroll på sikring av bygget, forteller Pettersen.

Det er montert elektroniske styringssystemer på alle rom, disse styrer ventilasjon, lys og solavskjerming separat (innenfor visse intervaller) for den enkelte bruker. Dette gir en god fleksibilitet i tillegg til ENØK-effekten. Så er det selvfølgelig gjort en komplett innvendig oppbygging av de fem etasjene som nå er renovert, med unntak av to lokaler som Narvikgården så langt ikke har leietaker til. Det er brukt moderne og tidsriktige materialer i hele prosessen.

- Møblering av kontorene er forsøkt holdt mest mulig likt for å skape et gjennomgående miljø i hele bygget.

For Narvikgården er dette den største enkeltinvesteringen som er blitt gjort.

- Ut ifra investerte kroner så har vi fått et bygg som vi er meget godt fornøyde med, sier administrerende direktør Bjørnar Evenrud.