High-visibility clothing, Workwear, Smile, Orange, Sleeve, Yellow, Wood
Azure, Font

- Takk for tilliten

- Et suksessfullt byggeprosjekt avhenger ofte av hvordan man klarer å forene alle interesser og behov fra de ulike partene. Derfor er det minst like viktig å kunne håndtere mennesker som å kunne sitt fag, forteller Svein-Erik Høiem, daglig leder for BP3 Prosjekt AS i Narvik.

Svein Erik er prosjektleder for byggingen av brannstasjonen, engasjert av Narvik kommune. I tillegg har han vært ansvarlig for koordineringen mot kunstprosjektet på stasjonen, og ikke minst leder for oppgraderingen av veikrysset som leder trafikken ned mot brannstasjonen og Teknologibyen.

- Min jobb er å lede hele byggeprosessen fra start til mål. Jeg syr det hele sammen, og forsøker å ivareta interessene som Narvik kommune og Ofoten Brann IKS har i prosjektet.

Kostnadsrammen for den nye brannstasjonen ligger på i underkant av 150 millioner kroner. I det store og det hele har prosjektet gått på skinner, med unntak av et par uforutsette problemer helt på slutten.

- Prosessen med å sikre en god logistikk i bygget, er spesiell. Når vi fant den, så har prosjektet forsåvidt vært greit å gjennomføre, forteller Høiem. 


BP3 Prosjekt AS

BP3 har hatt ansvaret for prosjektledelsen og har i tillegg hatt ansvar for den tekniske byggeledelsen. Det er Stig Rune Johnsen som har vært teknisk byggherreombud i prosjektet.

Den nye brannstasjonen har fått et klart skille mellom ren og skitten sone. Eksponering av røykgasser kan gi økt fare for kreft, og det er i dag et krav at mannskapene kan forholde seg forsvarlig til dette. Etter en utrykning så kjøres brannbilene inn i en egen vaskehall med underspyling. Herfra går mannskapet inn i en egen grovrens-avdeling. Her står det en gedigen vaskemaskin hvor all bekledning og utstyr settes inn. I naborommet kommer det rene utstyret ferdig vasket ut. Deretter går brannkonstablene videre inn i en dusj avdeling hvor de gjør seg selv rene.

- Første etasje er fokusert rundt en utrykning situasjon med bilhaller, verksted og tekniske rom. I andre etasje er det en egen forlengningsdel med soverom, kjøkken, treningsrom, gymsal og oppholdsrom. Her er det også kontorer til brann og feiere, møte- og undervisningsrom.  

For folk utenfra er firmanavnet BP3 noe kryptisk og uforståelig. I bransjen er det derimot et velkjent begrep innenfor prosjektprosessen.

- I et prosjekt er det flere viktige beslutningspunkter som må gjennomføres. De to bokstavene i navnet vårt er rett og slett en forkortelse av beslutningspunkt. At vi har valgt og hekte på et 3-tall handler om at prosjektledere ofte velges i beslutningspunkt 3, forklarer medeier og daglig leder, Svein-Erik Høiem.

Det var Svein-Erik Høiem som startet selskapet i 2013.

- Det gjorde litt vondt å se at mye av verdiskapningen på store byggeprosjekt gikk langt utenfor regionen og landsdelen. Jeg så derfor en spennende og interessant mulighet til å bygge et sterkt og kompetent team som kunne være med å bidra til at mer ble igjen hos oss selv, forteller Høiem.

I tillegg ønsket han å skape en aktør som ble oppfattet som ekte og nordnorsk.
"

Politikere, brukere, entreprenører, byggherre og en bråte med underleverandører. Som prosjektleder er en viktig del av jobben å lytte til alle involverte parter og få samspillet til å gli så godt det lar seg gjøre.


Svein-Erik Høiem, daglig leder i BP3 Prosjekt AS i Narvik

Etter 7 års drift er svaret at det var en god ide. Gasellepriser, sammenhengende vekst og gode tall viser med all tydelighet at BP3 har lyktes. Ved siden å levere i nåtid, er de også opptatt av å se mot horisonten der fremme.

Under strategimøtene speider de fremover. Langt fremover.

- Vi prøver ofte å se 15 – 20 år frem i tid. Vi snakker om hvordan vi må utvikle oss for å være aktuell og kompetente også i den litt fjerne fremtiden. Vi har konkludert med at det er viktig å se mot de unge.

BP3 ser viktigheten av å tørre å inkludere mennesker som kanskje ikke har årevis med bransjeerfaring, men som kommer rett fra skolebenken med ny og fersk kunnskap.

- Skal vi være relevant i fremtiden, må vi tørre å ansette fremtiden. Vi har allerede hatt gode opplevelser med denne måten å tenke på og er trygge på at vi nå har stø kurs, avslutter Høiem.

Les mer om BP3 Prosjekt HER.