Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Gir barna høy faglighet og et trygt miljø:

Velkommen til oss på Rombak Montessoriskole!

Annonse fra Rombak Montessoriskole

Vil du at barna dine skal gå på en trygg barneskole med høy faglighet, et fabelaktig opplæringsmiljø og samtidig ha flotte uteområder å boltre seg på? Da bør du vurdere Rombak Montessoriskole, kun 10 minutter med buss fra Narvik sentrum.

Rombak Montessoriskole er en skole med syv ansatte, inkludert assistent og en lærling - og har per i dag 27 elever fra 1. til 7.trinn. Skolen drives etter Montessori-pedagogikken der målet er å utvikle trygge og selvstendige elever som blir glad i å lære. Omgivelsene i skolen er lagt til rette for at barn kan følge sin individuelle utvikling.

- Vi jobber på en fantastisk skole som vi påstår er et veldig godt alternativ til byskolene. Vi har nærheten til byen, men samtidig tryggheten til en velfungerende småskole. Håpet vårt er at vi får mange nye skolebarn til neste år, forteller Kirsten Wollan, rektor ved Rombak Montessoriskole. 

Viktig med litt lek før neste arbeidsøkt. (Foto: Rune Dahl, FremoverLab)

Skolen ligger midt inne i boligfeltet ved Nedre Straumsnes. Omkranset av skog, lekeplass og fotballbane. Buss-stoppet ligger 50 meter fra skolen og det tar fem minutter å gå ned til sjøen. Selve skolen holder god standard hvor alt er på stell.

Elevene i skolen går i aldersblandede grupper fra 1.-2.trinn, 3.-5.trinn og fra 6.-7.trinn. Fordelen med dette er at elevene kan lære i sitt eget tempo innenfor et aldersspenn på 2 til 3 år.

Thale og Lotte jobber med subtraksjon. I bakgrunnen jobber David og Trym med multiplikasjon.

Lærer Jonny Myklevold har nylig gått gjennom Montessori-utdanningen og jeg møter han og 5-6 elever i 3.-5.trinn ved skolen. Myklevold sitter på gulvet. Elevene ligger på magen og gjør matteoppgaver.

- Noen elever trives best med å gjøre oppgaver fra skolepulten. Andre liker å ligge på gulvet. Da synes jeg de skal få lov til det, sier Myklevold.

Læreren mener at elevene aldri oppnår sitt fulle potensiale ved å bli «bundet fast» til skolepulten.

- Det fremmer aldri læring. Hvis ungene kan få holde på med hva man vil - når man vil innenfor temaet, så oppnår man en helt annen effekt. Min oppgave som lærer er mest å observere – det er ungene selv som jobber seg gjennom øktene, forteller han.

Lærer Jonny Myklevold bytter ut læremateriellet i hylleseksjonen med jevne mellomrom. Dette utifra hvilke temaer som det jobbes med. Elevene velger fritt hva de vil jobbe med.

Et montessoriklasserom er spesielt tilrettelagt for den aldersgruppen som skal oppholde seg der. I dette miljøet er barna frie til å følge sin naturlige indre drivkraft mot arbeid og læring.

Montessoripedagogen observerer og oppmuntrer til læring gjennom å gi barna "presentasjoner" av materiell i små grupper.

Myklevold er mye utendørs med ungene.

- Skal vi lære om krabber så går vi i fjæra, istedenfor å sitte med ei bok. Det er viktig å bruke sansene når man lærer. Vi merker at ungene gløder når de får praktiske oppgaver, der man får benyttet hodet, hender og tankene, sier han.

Sjakkdramaet fra London sprer seg.

Alle skoledagene ved Rombak Montessoriskole starter med frokost kl 08.00. Dette er frivillig, men de aller fleste barna setter pris på å få en god start på dagen. Deretter har ungene en Monterssori-økt, en tretimers arbeidsøkt hvor de jobber med forskjellige temaer fra gang til gang. Her kan de få oppgaver fra læreren eller jobbe med det de ønsker innenfor temaet.

- Frukt stå tilgjengelig hele tiden. Og hver fredag har vi varm lunsj under uteskolen. Her serverer vi variert sunn mat, som blir godt mottatt av barna, sier Myklevold.

- Vi er en skole for fremtiden med en egen, litt annen pedagogisk retning og verdivalg, enn «byskolene», avslutter rektor Kirsten Wollan.


Tekst: Rune Dahl, FremoverLab

Flinke 7.klassinger steker vafler til de andre elevene.
Christine og Linus samarbeider, gleden over mestring er stor.
Emma i 1.klasse jobber med Kunst -og Håndverk.

Om Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barn er i sentrum. Et syn hvor sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling ansees som like viktige. Et slik utdanning strekker seg langt utover det å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer eller være egnet til et spesielt yrke.

Et av pedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen. Derfor sier vi et montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å forstå jorden vi lever på, ta vare på, forstå den og respektere den, er sentralt i montessoripedagogikken.

I kø for nystekte vafler.
Rombak Montessoriskole

Rombak Montessoriskole bygger på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Barnets utvikling og sensitive perioder settes i sentrum.

Montessoripedagogikkens kjennetegn er å hjelpe barn til å hjelpe seg selv. Barna lærer gjennom arbeid med konkretiseringsmateriell som er utarbeidet av Maria Montessori. Omgivelsene i skolen er lagt til rette for at barn kan følge sin individuelle utvikling. Målet med metoden er å utvikle trygge og selvstendige elever som blir glad i å lære.

Skolen er godkjent for elever til og med 7. klasse. Elevene i skolen går i aldersblandede grupper fra 1.- til 7.trinn. Fordelen med dette er at elevene kan lære i sitt eget tempo innenfor et alderspenn på 2-3 år.


Rombak Montessoriskole

Fagerjordveien 194

8517 Narvik

(Foto: Foto: Rune Dahl, FremoverLab)
Redaksjonen i Fremover har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet