Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Har du hørt ordet før?

Inkluderingsdugnad

Annonse fra Agenda

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb og Agenda samarbeider tett med lokalt næringsliv for å bidra til dette.

Agenda er en arbeids- og inkluderingsbedrift med et hovedmål: å få mennesker ut i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca 380 personer som er innom selskapet på ulike tiltaksplasser i løpet av et år. Tiltakene som tilbys har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står ovenfor. Bedriften har 50 ansatte. Selskapet er eid av Narvik kommune, Nordland fylke og Sparebanken Narvik.

Bruktikken: Bruktikken.blogspot.com

Inkluderingsdugnaden har som mål å få flere inn i arbeidslivet og økt innsats vil bidra til at flere inkluderes. Regjeringen ønsker at staten skal gå foran i dette arbeidet, og har satt som mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

De siste årene har Agenda arbeidet etter metodikken «Ringer i vannet». Kort fortalt bistår vi bedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftens behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som står utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Dette kaller vi jobbmatch. Både arbeidssøker og arbeidsgiver får tett oppfølging under og etter eventuell ansettelse.

For å lykkes trenger vi et tett og godt samarbeid med NAV og næringslivet. I vårt nedslagsfelt i Ofotregionen samarbeider vi med rundt 200 bedrifter, både offentlige og private. Men vi har også interne produksjonsområder der formålet først og fremst er å tilby god arbeidsutprøving og kvalifisering samtidig som vi skal levere gode produkter.

Agenda ønsker å bidra til til inkludering og vekst i Narvikregionen.

AMFI er en betydelig samarbeidspartner. Både på AMFI-senteret og på Narvik Storsenter har vi ressurser som utfører arbeid for næringslivet på de to sentrene. Her møter arbeidssøkere fra hele tiltaksspekteret vårt. Her er Tore Lorentzen ute på sin daglige runde med serviceoppdrag. Bak ser du Roger og Robin fra Amfi drift. I følge Tore selv synes han det er utrolig viktig å ha en jobb å gå til. Jobben gir livskvalitet. Her treffer han folk og blir verdsatt for den jobben han gjør. Dessuten er senterleder Helge verdens beste og hyggeligste senterleder, sier Tore.
STATKRAFT er en offentlig bedrift som tar samfunnsansvar. Teknisk sjef Vidar Bolle og administrasjonssjef Maren Jonè sier de er glade for å kunne bidra. Når arbeidssøker har kompetanse som matcher Statkrafts behov anser de det som en vinn-vinn-situasjon å kunne åpne for arbeidspraksis i Statkraft.
Vår viktigste jobb er å se muligheter og ressurser hos hver enkelt. Sammen jobber vi med den friske og arbeidsdyktige delen. Inkluderingsarbeid handler om å bygge selvinnsikt. Å styrke den enkeltes muligheter til jobb og kunne håndtere endringer som måtte komme i arbeid og ellers i livet. Våre veiledere innehar oppdatert kompetanse på metoder og verktøy som kan bidrag til den enkeltes vekst, utvikling og å ta ansvar for sine valg. Og der har veileder Tine Weisner, fagsjef Eileen Jacobsen, veileder Lisbeth Schjelderup og veileder Robert Bjørkaas en viktig rolle.
JOBBFRUKT Hver uke sender vi ut frukt til ca 100 næringslivskunder. En viktig sunnhets- og trivselsfaktor for mottaker og en viktig jobb for oss. En arbeidstaker uttaler: «Når du velger Jobbfrukt bidrar du til at jeg og over 600 andre i samme situasjon i Norge har en jobb å gå til. Det betyr alt for meg.» Her er Gry Johansen og Synnøve A. Luneborg i ferd med å levere ut noen av ukas kurver. Ønsker du som bedriftskunde også et abonnement?
Vi har fokus på karriereferdigheter, kvalifisering gjennom for eksempel digital kompetanse og jobbsøk. Dette i tillegg til arbeidsutprøving for å finne den gode arbeidsplassen med jobbmatch. Et tett og godt samarbeid med både næringsliv og NAV er vesentlig og gir vinn – vinn for alle involverte. Målet er fast jobb og livsglede! Her er veileder Tomas i gang med en felles økt.

Agenda skal bidra til at folk skal kunne oppleve at Narvikregionen er god å bo i og hvor alle kan føle seg inkludert.

VASKERI Hanne-Grete Ottesen liker jobben på Vaskeriet godt. Her håndterer hun moppevasken. Vi har mange bedrifter som har et «moppeabonnement» hos Agenda. Det innebærer at vi ukentlig henter, vasker og bringer ut moppene igjen. I tillegg har vi vask av arbeidsklær, sengeklær og annet for næringslivet. Vi vasker også for private.
CATERING er en viktig arena både i forhold til arbeidsutprøving og leveranse av våre produkter til både private og næringslivet. Herfra får mange av byens eldre levert daglig middag. Noen går til Kveldsol Kro og til andre bringes den hjem på døra. Her er Hanne Eliassen, som har arbeidspraksis hos oss, i ferd med å legge opp dagens middag. I tillegg har vi en stor kundekrets i næringslivet. Prøv oss du også. Og selvfølgelig er alt det gode som serveres i kafeen på Havna produsert her.

Vi kartlegger bedriftens behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben.

VED Mats Ryslett er en fornøyd og glad VTA-ansatt (varig tilrettelagt arbeid) i Vedavdelinga. Herfra leveres det ut ca 15 000 sekker årlig. Vi selger tørr og førsteklasses ved i 40-liters sekker. Produksjonen går året rundt, og nå har vi det ekstra travelt med utkjøring til kommunens innbyggere.
BRUKTIKK OG KAFEEN PÅ HAVNA: Kafeen på Havna er vel verdt et besøk. Ikke bare er det hyggelig her, men det er også en knalltrivelig gjeng, her under ledelse av Line Åsheim. Her treffer du også kafévert Sven Erik Knutsen som gjerne serverer deg middag fra mandag til torsdag frem til kl. 16:30. I vår velfylte Bruktikken - i tilstøtende lokaler - treffer du Anne Gry Jansen, Merete H. Olsen og Guro Normark Nedrekild. Vi har utvidet lokalene våre og du kan leie til bedrifts- og privatarrangement med variert serveringstilbud. Det er ulike årsaker for å inneha en arbeidsutprøving hos oss. MEN, på jobb er vi alle kollegaer, med respekt for hverandre. Det er nok en av grunnene til det gode arbeidsmiljøet.

Tekst: Agenda | Foto: Rune Dahl, FremoverLab

Redaksjonen i Fremover har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet