Annonsørinnhold fra Narvik SV

Hva er dette?

- Nye Narvik kommune trenger et sterkt SV

- Vi bryr oss om hva som er viktig for hvermansen, enten det er Turid på 73 år eller Ola på 12. Derfor vil vi legge til rette for at innbyggerne våre sikres innflytelse i viktige, politiske beslutningsprosesser som berører dem, forteller ordførerkandidat i SV, Vegard Lind-Jæger.

Annonsørinnhold fra

Nye Narvik kommune skal bli mulighetenes kommune, fra by til bygd. Distriktene vil få en mye større dimensjon fremover, og det vil ifølge SV bli en berikelse. De mener at det er et enormt potensiale for vekst innen industri, reiseliv, kultur og primærnæring.

Velferd og bolyst

SV ønsker at kommunen skal være attraktiv for småbarnsfamilier som skal etablere seg. I tillegg vil de unngå fraflytting som følge av mangel på arbeidsmuligheter.

- Det er svært viktig for oss at vi får på plass gode velferdstjenester over hele kommunen. Det innebærer økt fokus på skoler, barnehager, samt helse- og omsorgstjenester, sier Lind-Jæger.

- Vi må også sørge for at kultur- og fritidstilbudet er godt for barn og ungdom, legger han til.

Narvik har de siste årene hatt en økende andel barn som lever i familier med varig lav inntekt. SV vil i tillegg jobbe for at disse barna skal få like muligheter og tilgang på fritidstilbud som andre.

- Det er ikke greit at klasseskillet øker og sørger for at noen barn blir holdt utenfor disse arenaene, som er veldig viktige i forbindelse med relasjonsbygging, forteller ordførerkandidaten.

En annen faktor som i stor grad påvirker bolyst og tilflytting er arbeidsplasser og muligheter for ulike yrkesgrupper.

- Kommunen har et akutt behov for flere arbeidsplasser innen både offentlig og privat sektor, og det er svært viktig for å skape vekst. Vi må gjøre det attraktivt å etablere seg her, sier han.

Stiller tydelige krav

Det er nå det må tas grep for å sikre fremtiden til våre barn og generasjoner videre.

SV legger vekt på verdiskapning og de lokale ringvirkningene de skaper. De skal også stille tydelige krav til miljø og bærekraft.

- Økt fokus på miljø og menneskeskapte påvirkninger er helt nødvendig. Vi må bruke havet og det potensialet som ligger der. Her er nullutslipp det eneste svaret på hvordan vi kan levere bærekraftige blå næringer, sier Lind-Jæger.

Narvik kommune er sentrum i den viktigste kraftregionen i Nord-Norge. Sammen med den teknologiske kompetansen i regionen, og særlig ved UiT, er forutsetningene til stede for å etablere et nord-norsk kompetansesenter for fornybar energi.

- I dag eksporteres mye av kraften, men i fremtiden ønsker SV at vi bruker dette potensialet til å være motor i det grønne skiftet. Narvik kommune må ta klimaendringene på alvor.

Inkludering og innflytelse

Narvik SV vil jobbe for at Narvik skal være en åpen og tilgjengelig kommune, hvor servicen til befolkningen skal ha høyeste prioritet.

- Vi vil legge til rette for at befolkningen sikres innflytelse over viktige, politiske beslutningsprosesser som berøre dem. Nye Narvik kommune trenger et sterkt SV, sier ordførerkandidaten. 

Ordførerkandidat Vegard Lind-Jæger

 • Alder: 35
 • Bosted: Narvik
 • Sivilstatus: Gift, gutter på 4 og 2
 • Yrke: Sykepleier i Rus- og psykiatritjenesten

Varaordførerkandidat
Ragne Johnsen Megård

 • Alder: 31
 • Bosted Narvik
 • Sivilstatus: Samboer, gutt på 4, jente på 10 måneder
 • Yrke: Lærer på Håkvik skole

3. kandidat Elin-Kristin Kvanmo

 • Alder: 45
 • Bosted: Ballangen
 • Sivilstatus: Singel, døtre på 9 og 19, sønn på 21
 • Yrke: Tidligere frisør,nå Barnehageassistent, men jobber som heltids-tillitsvalgt i Fagforbundet

4. kandidat Cille Skogvoll

 • Alder 44 år
 • Bosted: Kjøpsvik
 • Yrke: Administrativt ansatt i Tysfjord kommune
 • Sivilstatus: Samboer, barn jenter på 17 og 25 og barnebarn på 8

Her kan du se hele programmet og hele laget til SV!

Del artikkelen på Facebook