Annonsørinnhold fra Agenda

Hva er dette?

 
 

Inkluderingsdugnad

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb og Agenda samarbeider tett med lokalt næringsliv for å bidra til dette.

Annonsørinnhold fra Agenda

Agenda

Inkluderingsdugnaden har som mål å få flere inn i arbeidslivet og økt innsats vil bidra til at flere inkluderes. Regjeringen ønsker at staten skal gå foran i dette arbeidet, og har satt som mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

De siste årene har Agenda arbeidet etter metodikken «Ringer i vannet». Kort fortalt bistår vi bedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftens behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som står utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Dette kaller vi jobbmatch. Både arbeidssøker og arbeidsgiver får tett oppfølging under og etter eventuell ansettelse.

For å lykkes trenger vi et tett og godt samarbeid med NAV og næringslivet. I vårt nedslagsfelt i Ofotregionen samarbeider vi med rundt 200 bedrifter, både offentlige og private. Men vi har også interne produksjonsområder der formålet først og fremst er å tilby god arbeidsutprøving og kvalifisering samtidig som vi skal levere gode produkter.

Agenda ønsker å bidra til til inkludering og vekst i Narvikregionen.

AMFI er en betydelig samarbeidspartner. Både på AMFI-senteret og på Narvik Storsenter har vi ressurser som utfører arbeid for næringslivet på de to sentrene. Her møter arbeidssøkere fra hele tiltaksspekteret vårt. Her er Tore Lorentzen ute på sin daglige runde med serviceoppdrag. Bak ser du Roger og Robin fra Amfi drift. I følge Tore selv synes han det er utrolig viktig å ha en jobb å gå til. Jobben gir livskvalitet. Her treffer han folk og blir verdsatt for den jobben han gjør. Dessuten er senterleder Helge verdens beste og hyggeligste senterleder, sier Tore.
STATKRAFT er en offentlig bedrift som tar samfunnsansvar. Teknisk sjef Vidar Bolle og administrasjonssjef Maren Jonè sier de er glade for å kunne bidra. Når arbeidssøker har kompetanse som matcher Statkrafts behov anser de det som en vinn-vinn-situasjon å kunne åpne for arbeidspraksis i Statkraft.
Vår viktigste jobb er å se muligheter og ressurser hos hver enkelt. Sammen jobber vi med den friske og arbeidsdyktige delen. Inkluderingsarbeid handler om å bygge selvinnsikt. Å styrke den enkeltes muligheter til jobb og kunne håndtere endringer som måtte komme i arbeid og ellers i livet. Våre veiledere innehar oppdatert kompetanse på metoder og verktøy som kan bidrag til den enkeltes vekst, utvikling og å ta ansvar for sine valg. Og der har veileder Tine Weisner, fagsjef Eileen Jacobsen, veileder Lisbeth Schjelderup og veileder Robert Bjørkaas en viktig rolle.
JOBBFRUKT Hver uke sender vi ut frukt til ca 100 næringslivskunder. En viktig sunnhets- og trivselsfaktor for mottaker og en viktig jobb for oss. En arbeidstaker uttaler: «Når du velger Jobbfrukt bidrar du til at jeg og over 600 andre i samme situasjon i Norge har en jobb å gå til. Det betyr alt for meg.» Her er Gry Johansen og Synnøve A. Luneborg i ferd med å levere ut noen av ukas kurver. Ønsker du som bedriftskunde også et abonnement?
Vi har fokus på karriereferdigheter, kvalifisering gjennom for eksempel digital kompetanse og jobbsøk. Dette i tillegg til arbeidsutprøving for å finne den gode arbeidsplassen med jobbmatch. Et tett og godt samarbeid med både næringsliv og NAV er vesentlig og gir vinn – vinn for alle involverte. Målet er fast jobb og livsglede! Her er veileder Tomas i gang med en felles økt.

Agenda skal bidra til at folk skal kunne oppleve at Narvikregionen er god å bo i og hvor alle kan føle seg inkludert.

VASKERI Hanne-Grete Ottesen liker jobben på Vaskeriet godt. Her håndterer hun moppevasken. Vi har mange bedrifter som har et «moppeabonnement» hos Agenda. Det innebærer at vi ukentlig henter, vasker og bringer ut moppene igjen. I tillegg har vi vask av arbeidsklær, sengeklær og annet for næringslivet. Vi vasker også for private.
CATERING er en viktig arena både i forhold til arbeidsutprøving og leveranse av våre produkter til både private og næringslivet. Herfra får mange av byens eldre levert daglig middag. Noen går til Kveldsol Kro og til andre bringes den hjem på døra. Her er Hanne Eliassen, som har arbeidspraksis hos oss, i ferd med å legge opp dagens middag. I tillegg har vi en stor kundekrets i næringslivet. Prøv oss du også. Og selvfølgelig er alt det gode som serveres i kafeen på Havna produsert her.

Vi kartlegger bedriftens behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben.

VED Mats Ryslett er en fornøyd og glad VTA-ansatt (varig tilrettelagt arbeid) i Vedavdelinga. Herfra leveres det ut ca 15 000 sekker årlig. Vi selger tørr og førsteklasses ved i 40-liters sekker. Produksjonen går året rundt, og nå har vi det ekstra travelt med utkjøring til kommunens innbyggere.
BRUKTIKK OG KAFEEN PÅ HAVNA: Kafeen på Havna er vel verdt et besøk. Ikke bare er det hyggelig her, men det er også en knalltrivelig gjeng, her under ledelse av Line Åsheim. Her treffer du også kafévert Sven Erik Knutsen som gjerne serverer deg middag fra mandag til torsdag frem til kl. 16:30. I vår velfylte Bruktikken - i tilstøtende lokaler - treffer du Anne Gry Jansen, Merete H. Olsen og Guro Normark Nedrekild. Vi har utvidet lokalene våre og du kan leie til bedrifts- og privatarrangement med variert serveringstilbud. Det er ulike årsaker for å inneha en arbeidsutprøving hos oss. MEN, på jobb er vi alle kollegaer, med respekt for hverandre. Det er nok en av grunnene til det gode arbeidsmiljøet.

Tekst: Agenda | Foto: Rune Dahl, FremoverLab

Del artikkelen på Facebook