Annonsørinnhold fra Agenda AS

Hva er dette?
Foto: Rune Dahl

Målet er jobb til alle

To smilende damer møter meg idet jeg åpner dørene til Agendas lokaler nede på havna.Tone Jansen og Karina Lindqvist er to av veilederne som jobber i arbeids- og inkluderingsbedriften Agenda AS.

Annonsørinnhold fra

Det røde bygget på havna er innholdsrikt og huser en rekke av bedriftens avdelinger. I første etasje ligger den velkjente Bruktikken hvor man kan gjøre noen skikkelige funn av brukte skatter. Her finner vi også den populære Kafeen på Havna som serverer velsmakende lunsj- og middagsretter. Men i dag skal vi litt lengre opp, til andre- og tredje etasje hvor avdelingen Arbeid -og Kompetanse holder til.

Veileder Karina Lindqvist

Her jobber 12 veiledere fordelt på hvert sitt tiltak; Avklaring, Oppfølging, AFT (arbeidsforberedende trening) og VTA (varig tilrettelagt arbeid). Tone og Karina viser meg rundt i de lyse og innholdsrike lokalene. Her finner vi kontorer, møterom, flotte kurslokaler og ikke minst; mange blide ansatte.

- Vår viktigste oppgave i jobben er å bidra til at alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, kommer tilbake i jobb. I fjor hjalp vi opp mot 100 personer ut i jobb eller i et utdanningsløp. Vi samarbeider tett med næringslivet for å nå målet vårt, forteller veileder Karina Lindqvist.

Bredt perspektiv

Agenda har i en årrekke jobbet for å være best på arbeidsinkludering. Som arbeids- og inkluderingsbedrift tilbyr de en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som er tett knyttet opp mot bedriftens mange produksjonsområder. Agendas største oppdragsgiver er NAV.

- Målgruppen for de arbeidsrettede tiltakene er hele bredden av befolkningen, forteller Tone Jansen, en av de 12 veilederne på avdeling Arbeid- og Kompetanse.

12 veiledere jobber i avdelingen Arbeid og Kompetanse hos Agenda.

- Når mange hører betegnelsen «arbeids- og inkluderingsbedrift», ser de for seg en sårbar gruppe. Men det eneste de har felles, er tilknytningen til NAV. Det kan være alt fra en ung person som trenger bistand til å skaffe seg jobb - til en kontormedarbeider som  har behov for oppfølging for å komme seg tilbake i jobb.

- Det kan skyldes sykdom, en livskrise, økonomi eller andre utfordringer i livet der vi av og til må ha hjelp fra andre instanser, sier Jansen og legger til:

- Jeg vil kalle det vi gjør karriereveiledning i et bredt perspektiv.

Veileder Tine Weisner

Det hun beskriver som de største utfordringene i jobben, er å ivareta brukermedvirkning og ha kompetanse på hvordan man møter så mange forskjellige mennesker på en profesjonell måte. Etisk kompetanse er derfor noe hun ser som en viktig egenskap hos veilederne. Det samme gjelder kreativitet og tålmodighet.

- Det som er givende for oss, er å få være med å videreutvikle et menneske, og se at de får ny fokus etterpå. Det er fantastisk. Det betyr alt for det enkelte individ som vi jobber med, men det betyr også noe for hele samfunnet, sier Tone Jansen.

Veiledningen

Flere ganger har Karina Lindqvist tatt med hunden sin i møter med nye jobbsøkere.

-Noen som kommer til oss har gjerne vært langt nede og ofte har de isolert seg selv. Vi bruker mye tid på å finne ut hvilke styrker den enkelte har. For personer som har vært lenge borte fra arbeidslivet så kan de frykte sosiale miljøer. I enkelte tilfeller møter vi heller folk ute, tar en gåtur og da tar vi gjerne med våre egne hunder. I mange tilfeller er hundene viktige samarbeidspartnere, forteller Lindqvist.

Tine Weisner og Karina Lindqvist med hundene som gjerne stiller opp på gåturer.

Veiledningen starter som oftest med en oppstartsamtale hvor man blir enige om hva som er målet. Om det er arbeidsavklaring, arbeidsforberedende trening eller jobb. Veileder og noen ganger oppdragsgiver (som oftest NAV) er med i oppstartsamtalen.

- Det handler ikke bare om du ønsker å jobbe i barnehage eller som systemutvikler, men også om hvilke styrker du har uavhengig av yrkesvalg, som du kan jobbe videre med, sier Lindqvist.

Det å veilede personer som har vært lenge ute av arbeidslivet, krever profesjonelle veiledere, understreker hun. Og det krever ofte tid.

- Du trenger tid for å få tro på deg selv igjen. Det jobber våre veiledere mye med - å motivere og se ressurser og muligheter framfor å fokusere på det man ikke fikk til.

Veileder Lisbeth Schjelderup

En viktig del, i følge Lindqvist, er å ufarliggjøre det å komme seg ut i jobb igjen. Jobbskygging er en fin måte å gjøre dette på.

-Da blir de med ut på arbeidsplasser for å se hva man gjør i de forskjellige yrkene. Kanskje finner man ut at man passer til dette. Gjennom jobbskygging merker man også hva som kreves av den enkelte. Når må man møte opp? Hva gjør man når man er syk? Utfordringene er de samme som vi ser i resten av samfunnet, sier Lindqvist.

Flere av de Agenda formidler går tilbake til videregående utdanning, høyere utdanning eller kompetanseheving.

Tett samarbeid med næringslivet

I Agendas kurslokaler gis det tett oppfølging. Målet kan være å utvikle basiskompetanse i lesing, skriving, muntlig framstilling og digitale ferdigheter.

Fagleder Eileen Jacobsen

- En av våre suksessfaktorer er det tette samarbeidet med det offentlige og næringslivet. Et tett og godt samarbeid med både næringsliv og NAV er vesentlig og gir vinn- vinn for alle involverte, forteller Tone Jansen.

Veilederne har ofte en formening om hvilke arbeidsgivere som kan være aktuelle, eller man starter en egen kartleggingsprosess for å finne en egnet arbeidsgiver.

Veileder Torgeir Bremer.

- Målet vårt er å skape en jobbmatch, og da må du kjenne både jobbsøkers og arbeidsgivers behov. Når vi ser at det kan være en match, kontakter vi arbeidsgiver og får til et møte, sammen med jobbsøker. Det skjer enten ved en formell søknad eller ved at vi ringer og spør om jobbmuligheter.

En god jobbmatch handler veldig mye om personmatch, er Jansens erfaring.

Livsgleden til den enkelte som får jobb er selvsagt viktigst. Men visste du at hver person som kommer i jobb betyr en million i samfunns-økonomisk gevinst?

Veileder Tone Jansen

Tekst og foto: Rune Dahl, FremoverLab

Del artikkelen på Facebook