Høymesse i Den Lutherske Kirke i Norge

Søndag 13. januar kl.11:00
Sjømannskirka i Narvik
kart
Velkommen til høymesse (gudstjeneste med nattverd) i Den Lutherske Kirke i Norge. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Den Lutherske Kirke i Norge (LKN) er med i et luthersk internasjonalt søsterkirkefellesskap med over to millioner kristne og medlem i International Lutheran Council. LKN forkynner evangeliet ut fra Bibelens sannhet slik den er uttrykt i de felleskirkelige bekjennelser fra oldkirken og den lutherske bekjennelse fra reformasjonstiden. Informasjon om «Den lutherske kirke i Norge»: http://www.lkn.no/ Menighetens egen nettside: https://sites.google.com/lkn.no/ofoten/home Facebook: https://www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiOfoten