– Visste at det ikke ville være hundre prosent

Da rassikringstunnelen i Leirvik ble bygd var veivesenet klar over at to korte tunneler ikke ville optimalt. – Men likevel tilstrekkelig god ut fra en samlet vurdering.