Stein Opsal er generalsekretær i forbundet og styreleder for Narviks konkurrent: – Ikke inhabil, sier skiforbundets egen advokat

Kritikk: Generalsekretær i skiforbundet, Stein Opsal, fikk kritikk for sine roller i både forbundet og Hafjell Idrett AS/Kvitfjell Idrett AS. Bildet er tatt under overrekelsen av Narviks søknad.

Kritikk: Generalsekretær i skiforbundet, Stein Opsal, fikk kritikk for sine roller i både forbundet og Hafjell Idrett AS/Kvitfjell Idrett AS. Bildet er tatt under overrekelsen av Narviks søknad. Foto:

DEL

I vår leverte Narvik og Hafjell/Kvitfjell VM-søknadene sine.

I høst er det ventet at avgjørelsen om hvilken kommune som blir Norges kandidat, skal bli tatt av forbundet. Etter planen skal innstillingen være klar i oktober.

– Klokkeklart inhabil

Et uromoment i søknadsprosessen har imidlertid vært Norges skiforbunds generalsekretær Stein Opsals tilknytning til Narviks konkurrent, Hafjell/Kvitfjell. Opsal er styreleder for både Hafjell Idrett AS og Kvitfjell Idrett AS.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner gikk knallhardt ut i vår og kalte Opsal for «klokkeklart inhabil». Han mente derfor at skiforbundets administrasjon ikke kunne behandle søknadene.

– Ifølge loven er dermed også alle som arbeider under hans ledelse, det vil si alle ansatte i skiforbundet, også inhabile, sa Gunnar Martin Kjenner til NRK.

Gransket kritikken

Derfor har skiforbundet nå gransket kritikken. Det skriver NRK.

Konklusjonen til forbundets egen advokat, Anne-Lise H. Rolland, og to eksterne advokater er at Stein Opsal ikke er inhabil.

– Vi har fått det grundig vurdert av både interne og eksterne advokater. De har kommet til det motsatte av Kjenners konklusjon, og funnet ut at jeg ikke er inhabil, sier Opsal selv til NRK.

– Jeg vet ikke hvor stor kunnskap Kjenner har til mine forskjellige roller. Men det var viktig å få en avklaring slik at arbeidet kan fortsette, sier han videre.

Skiforbundets advokat Anne-Lise H. Rolland er en av dem som har konkludert med at Opsal ikke er inhabil. De to eksterne advokatene som har kommet med samme konklusjon er ikke navngitt.

Slik lyder advokat Rollands begrunnelse:

Rollands begrunnelse til NRK:

  • Stein Opsal er styreleder i Hafjell Idrett AS og Kvitfjell Idrett AS. Dette er selskaper som på ingen måte vil få fordeler av en tildeling av VM til Gudbrandsdalen, og anses ikke for å falle innenfor partsbegrepet i habilitetssammenheng. Hans verv som styreleder anses etter mitt syn åpenbart for å være uproblematisk i habilitetssammenheng, både under § 10 (1) og § 10 (2).
  • Han er videre styremedlem i Hafjell Kvitfjell Alpin AS. Dette selskapet vil potensielt kunne få fordeler, men kun hvis det faktisk blir valgt til å være arrangørselskap for VM i Gudbrandsdalen. Dette er foreløpig rent hypotetisk og det vanlige er at det opprettes egne VM selskap i forkant av et VM i Norge. Det er også vanlig at Norges Skiforbund går inn som eier i et slikt selskap, helt uavhengig av hvor VM-et gjennomføres. Videre har administrasjonen også innstilt på opprettelse av et eget VM-selskap som arrangørselskap i skistyrets møte 9 i perioden 2016-2018. Administrasjonens innstilling er tatt til etterretning av Skistyret.
  • Hans verv som styremedlem anses etter mitt syn for å være uproblematisk i habilitetssammenheng, både under § 10 (1) og (2). Det er et hypotetisk spørsmål om dette selskapet vil bli valgt til å være arrangørselskap for VM Alpint 2025. Det er i grunn allerede avgjort at det opprettes et eget VM-selskap. Og videre vil det også måtte opprettes et arrangørselskap om det er Narvik kommune som søker. Norges Skiforbund vil da også etter vanlig kutyme gå inn som hovedeier i arrangørselskapet. Jeg kan ikke se at en avgjørelse i saken på noen som helst måte kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Han får videre heller ingen godtgjørelse av selskapet.

Begrunnelsen er direkte gjengitt fra NRK:

Stein Opsal har tidligere annonsert at han gir seg som generalsekretær 1. oktober etter syv år i vervet. Utfallet av granskningen betyr at VM-søknadsprosessen fortsetter som planlagt.

Artikkeltags