Ber samferdselsministeren endre regelverket

Arne Nævra, stortingsrepresentant for SV, vil at de som kontrollerer trailere på grensen, skal få mulighet til også å stoppe vogntog med tekniske feil.