Elevene kan bli bortvist i fem dager

Eleven som slo til en lærer, og eleven som filmet og spredte video av hendelsen, kan bli bortvist fra skolen i fem dager.