I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet går det fram at departementet har sendt ut et justert rundskriv for å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd.

– Da vi gikk inn i fasen «En normal hverdag med økt beredskap» ble de fleste tiltakene i covid-19-forskriften opphevet, og vi gikk fra å ha en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi. En viktig forutsetning i beredskapsstrategien er at kommunene setter i verk forskrifter som gjeninnfører tiltak hvis den lokale situasjonen tilsier det, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det justerte rundskrivet gir utfyllende forslag til hvordan kommunale forskrifter og enkeltvedtak kan utformes.

– Pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder. Hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på heletjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak. Det kan også bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, skriver Kjerkol i pressemeldingen.