Vurderer om det skal gjøres arkeologiske undersøkelser

Riksantikvaren ber om innspill til mulige arkeologiske undersøkelser.