Venstresidens ryggmarksrefleks om å gi statlige subsidier til privateide Widerøe, er en farlig vei å gå. Løsningen ligger i gjennomtenkte avgiftskutt og endrede rammevilkår som åpner opp for sunn, markedsmessig konkurranse.

Det er uakseptabelt at Widerøe har kuttet 4000 avganger i Nord-Norge. Likevel velger opposisjonen - heller enn å
presentere gjennomtenkte løsninger - å rette skyts mot regjeringen.

Vestresiden har en posisjon i denne saken som man ikke skulle tro var mulig. De er generelt for høye avgifter på transport med fossilt brennstoff. Samtidig vil de gi subsidier for ruter som legges ned - på grunn av høye avgifter. Her går man i ring. Og taperen er de reisende.

Dette føyer seg inn i et mønster hvor rød-grønn side er så ensporet i utformingen av miljøpolitikken at det for Nord-Norges del resulterer i skyhøye priser på all type transport, samtidig som det rammer næringslivet.

Det er opplagt at markedssvikten og mangelen på konkurranse har gitt Widerøe handlingsrommet til å opptre slik de nå gjør. Som monopolist. Samtidig skal man ikke underslå at WF opererer på de barskeste strekningene som finnes og har en gammel flypark med behov for økt vedlikehold.

En langsiktig løsning er å gå til kjernen i problemet og legge til rette for konkurranse. Widerøe har en del strekninger i Nord-Norge som fullstendig mangler alternative transportløsninger tidsmessig. Bodø-Evenes er blant disse. Det er talende når WFs konkurrent DAT ikke er interessert i å ta over rutene med dagens rammevilkår.

For å slippe inn konkurranse på denne typen strekninger er staten nødt til å senke terskelen. Det betyr blant annet å fjerne avgifter, geografisk avgrenset til der det mangler reelle reisealternativer. Det finnes heller ikke noe miljøargument for å ha avgifter på strekninger hvor det ikke er alternativer.

Det vil sitte langt inne for regjeringen å gi Widerøe en slik innrømmelse på kort sikt. På lengre sikt kan avgiftskutt og endrede rammevilkår fortone seg langt bedre.

En slik løsning vil kunne gi etterlengtet konkurranse i flytilbudet på de utsatte strekningene, det er god høyre-politikk å kutte avgifter som ikke har noen samfunnsnyttig effekt, og det er god distriktspolitikk for Nord-Norge.