– Vi føler behov for å skape klarhet i en del aspekt som ikke har kommet frem i dekningen av saken

Arkivfoto av Narvik kirke.

Arkivfoto av Narvik kirke. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNarvik menighetsråd arrangerte 10. januar 2019 menighetsmøte om bruk av ulike typer vin som nattverdselementer. I rådets arbeidsutvalg er vi glade for oppmøtet der, og at det i møtet ble bekreftet det vi har erfart gjennom hele denne prosessen, nemlig at dette er et spørsmål der menighetens medlemmer så å si er delt på midten. Vi føler imidlertid behov for å skape klarhet i en del aspekt som ikke har kommet fram i dekningen av saken.

Da menighetsrådet våren 2016 ga sin innstilling om at Lars Riberth ble ønsket ansatt som sokneprest var de informert om hans syn på nattverdselementene, da dette hadde kommet fram i referat fra referansesamtale med hans tidligere arbeidsgiver, daværende domprost i Tromsø (her gjengitt med sokneprestens tillatelse), og der framkom det også at de hadde funnet gode løsninger rundt dette. Menighetsrådet drøftet saken i lys av dette, og ønsket, tross den vedtatte nattverdspraksis i menigheten, at Riberth skulle kunne ansettes som sokneprest. Vi så på det daværende tidspunkt ingen grunn til å endre nattverdspraksisen, da vi hadde tiltro til at vårt bispedømme og vår prost kunne finne like gode løsninger som sokneprestens tidligere arbeidsgiver hadde gjort.

I strid med samvittigheten

Da menighetsrådets arbeidsutvalg i forkant av sitt møte 4. desember 2018 utarbeidet sitt vedtaksforslag til saken om nattverdspraksis hadde det, blant annet gjennom gudstjenesteutvalgets forarbeid, blitt gjort klart at det var i strid med sokneprestens samvittighet å bruke avalkoholisert vin når han forrettet nattverd, samtidig som det også hadde framkommet at store deler av kjernemenigheten i Narvik ikke hadde samvittighet til å gå til nattverd dersom de vet at det bruktes vin som IKKE var avalkoholisert.

Utvalget ønsket verken å gi sin rett kalte sokneprest yrkesforbud eller å permanent utelukke store deler av kjernemenigheten fra nattverdsbordet, og derfor utarbeidet vi et vedtaksforslag som innebar at den enkelte prest selv skulle få bestemme om han ønsket å bruke alkoholholdig eller avalkoholisert vin, og at det skulle informeres klart om dette, slik at ingen ble «lurt» til å handle mot sin samvittighet.

Dette kan sett utenfra virke unødvendig kompliserende, men i Den norske kirke blir kontroversielle saker alltid behandlet i flere runder og på mange nivå, og ikke minst kirkens biskoper framhever stadig viktigheten av å treffe mest mulig samlende vedtak i saken.

Et eksempel på dette er saken om homofile ekteskap, som red kirken som en mare før det omsider ble gjort et samlende vedtak som inkluderte en størst mulig bredde av kirkens medlemmer.

Kontrabeskjed

Vi var gjennom uformelle kanaler informert over at prosten kunne tenkes å vurdere et vedtak av den art vi hadde utarbeidet forslag til som umulig. Det ble derfor ekstra viktig for oss å se til at vår vedtatte rutine om at prosten i god tid før menighetsrådets møter får tilsendt kopi av møteinnkallingene, ble fulgt i forkant av møtet der dette skulle behandles, slik at hun kunne gi tilbakemelding dersom rådet var i ferd med å gjøre saksbehandlingsfeil. Da prosten ikke ga oss noen slik tilbakemelding forutsatte vi at vi var i vår fulle rett til å gjøre det mest mulig samlende vedtaket, som også var det som ble gjort i rådets møte 4. desember 2018.

Vi fant det derfor vanskelig at prosten i etterkant av møtet ga oss kontrabeskjed vedrørende vårt vedtak. Det ga oss en meget ubehagelig følelse av å bli motarbeidet fra sentralt hold i bispedømmet, og at de ved å tvinge oss til å gjøre et valg av den skisserte arten nærmest påla oss å gå inn for å splitte menigheten.

Dette var også bakgrunnen for vårt ekstraordinære rådsmøte 19. desember 2018, der vi vedtok å innkalle til menighetsmøte 10. januar.

Vår innstilling

I etterkant av dette menighetsmøtet har imidlertid kapellanen i Narvik menighet, Trond Laksaa, vært i kontakt med Kirkerådets seksjonssjef for gudstjenesteliv, Hans Arne Akerø, som bekrefter at det ikke er noe hinder for at en for eksempel bruker avalkoholisert vin på noen gudstjenester (av samme type), og vanlig vin på andre, så lenge det formidles tydelig hvilken gudstjeneste som bruker det ene eller det andre.

Vår innstilling til menighetsrådets møte onsdag 16. Januar er derfor at det brukes alkoholholdig rødvin, iblandet opp til 50 % vann, i nattverden i de ordinære hovedgudstjenestene, mens det ved familie- og ungdomsgudstjenestene brukes avalkoholisert rødvin.

Det skal framkomme av de ulike gudstjenestenes agendaer hvilken vintype som brukes, og vedtaket implementeres så snart det har blitt informert om det i gudstjenestens kunngjøringer.

Vi mener imidlertid at dersom prosten eller bispedømmets fagsjef for gudstjenesteliv hadde undersøkt dette I forkant av vårt møte ville vi kunne ha gjort et samlende vedtak langt tidligere I prosessen. Dette ville ha spart både menigheten og soknepresten for mye uønsket oppmerksomhet, og vi er derfor både lei oss over og kritisk til at dette ikke ble gjort.

Narvik, 12. januar 2019

Arbeidsutvalget i Narvik menighetsråd: Tove Birkeland, leder, Karl-Børre Sværd Andersen, nestleder, Wenche Vanje-Remlo, kasserer, Einar Bovim, sekretær

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags