– Arbeidet med brannskolen må starte i 2020

Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund

Norges brannskole på Fjelldal i Tjeldsund Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Byggestart for infrastruktur for fagskolen for brann og redning ved Norges brannskole (NBSK) på Fjelldal må starte i 2020.

DEL

MeningerSør-Troms og Ofoten regionråd viser til oppslag i TV 2 onsdag 8. mai hvor Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at «Den videre etableringen av fagskolen vil avhenge av de årlige budsjettprosessene. Dette innebærer at nøyaktig fremdriftsplan og oppstartstidspunkt for ny fagskole på nåværende tidspunkt ikke kan tidfestes».

Sør-Troms og Ofoten regionråd er fornøyde med at det i revidert statsbudsjett for 2019 er foreslått å bevilge 13,3 millioner til forprosjektet for ny infrastruktur ved NBSK. Vi er imidlertid ikke tilfreds med at man ikke kan tidfeste oppstartstidspunkt for fagskolen.

Statsbygg, som gjennomfører forprosjektet, må kunne ferdigstille sitt arbeid i løpet av tidlig høst 2019 slik at det foreligger et grunnlag for å igangsette byggestart i 2020. Dette forutsetter selvsagt nødvendig bevilgning over statsbudsjettet.

Sør-Troms og Ofoten regionråd har en klar forventning om at Justis- og beredskapsdepartementet vil sørge for at byggestart for etableringen av infrastruktur for den nye fagskolen ikke utsettes ytterligere. Byggestart må kunne igangsettes i 2020 slik at den sårt trengte fagutdanningen kan starte opp så raskt som mulig.

Artikkeltags